وضعيت:  
  یکشنبه ، 31 فروردین 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سایت دانشکده
 
جستجو    
جستجو بر اساس
 

رزومه اعضای هیات علمی دانشکده    
 

اعضای هیات علمی دانشکده    


 

اعضای هیأت علمی گروه زمین شناسی

رديف

نام ونام خانوادگي

گروه آموزشی

رتبه

گرایش

شماره تماس

آدرس پست الكترونيكي

1

محمد حسين آدابي

زمين شناسي

استاد

رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

29902617

m-adabi@sbu.ac.ir

2

ايرج رساء

زمين شناسي

دانشيار

زمين شناسي اقتصادي

29902635

I-Rasa@sbu.ac.ir

3

حميدرضا ناصري

زمين شناسي

دانشيار

آب شناسي

29902626

H-nassery@sbi.ac.ir

4

مهرداد بهزادي

زمين شناسي

استاديار

زمين شناسي اقتصادي

29902642

M-behzadi@sbu.ac.ir

5

سيد محمدپورمعافي

زمين شناسي

دانشيار

پترولوژي

29902638

M.pourmoafe@sbu.ac.ir

6

محبوبه حسيني برزي

زمين شناسي

استاديار

رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

29903083

m-Hosseini@sbu.ac.ir

7

سعيد عليرضائي

زمين شناسي

استاديار

زمين شناسي اقتصادي

29902600

S-Alirezaei@sbu.ac.ir

8

محمد رهگشاي

زمين شناسي

دانشيار

پترولوژي

29902605

M-rahgoshay@sbu.ac.ir

9

سيد احمد علوي

زمين شناسي

دانشيار

تكتونيك

29903082

a-alavi@sbu.ac.ir

10

بهرام نجفيان

زمين شناسي

استاديار

چينه شناسي وفسيل شناسي

29902600

b-Najafian@sbu.ac.ir

11

انوشيروان لطفعلي كني

زمين شناسي

استاديار

چينه شناسي وفسيل شناسي

29902648

a-Kani@sbu.ac.ir

12

ميررضا موسوي

زمين شناسي

استاديار

رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

29902633

r-moussavi@sbu.ac.ir

13

منصور قرباني

زمين شناسي

استاديار

پترولوژي

29902648

m-ghorbani@sbu.ac.ir

14

حسين حاجي علي بيگي

زمين شناسي

استاديار

تكتونيك

29902648

h-alibeghi@cc.sbu.ac.ir

15

عباس صادقي

زمين شناسي

دانشيار

چينه شناسي و فسيل شناسي

29902643

A.sadeghi@sbu.ac.ir

16

محمد يزدي

زمين شناسي

دانشيار

زمين شناسي اقتصادي

29902643

m-yazdi@sbu.ac.ir

17

فريبرز مسعودي

زمين شناسي

دانشيار

پترولوژي

29902642

F_masoudi@sbu.ac.ir
 

 

 

 اعضای هیأت علمی گروه جغرافیا ی طبیعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

گرایش

رتبه

شماره تماس

آدرس پست الكترونيكي

1

آقای دکتر محمود احمدی

جغرافیای طبیعی

اقلیم شناسی

استادیار

29902626

ahmady4@gmail.com

2

آقای دکتر علامرضا براتی

جغرافیای طبیعی

اقلیم شناسی

استادیار

29902602

brti2008@yahoo.com

3

آقای دکتر محمد رضا ثروتی

جغرافیای طبیعی

ژئومورفولوژی

دانشیار

29902618

M-sarvati@sbu.ac.ir

4

آقای دکتر محمد مهدی حسین زاده

جغرافیای طبیعی

ژئومورفولوژی

استادیار

29902602

m_hoseinzadeh@sbu.ac.ir

5

آقای دکتر شهریار خالدی

جغرافیای طبیعی

اقلیم شناسی

دانشیار

29902623

S-khaledi@sbu.ac.ir

6

آقای دکتر سید حسن صدوق

جغرافیای طبیعی

زئومورفولوژی

دانشیار

29902626

h-sadough@sbu.ac.ir

7

خانم دکتر منیژه قهرودی

جغرافیای طبیعی

ژئومورفولوژی

دانشیار

29903083

M-ghahroudi@sbu.ac.ir

8

آقای دکتر حسن لشکری

جغرافیای طبیعی

اقلیم شناسی

دانشیار

29902638

h-lashkari@sbu.ac.ir

9

آقای دکتر کاظم نصرتی

جغرافیای طبیعی

آبخیزداری - ژئومورفولوژی

استادیار

29902602

K_nosrati@sbu.ac.ir


اعضای هیأت علمی سنجش از دور و GIS

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

گرایش

رتبه

شماره تماس

پست الكترونيكي

1

دکتر علی اکبر متکان

گروه سنجش از دور و GIS

سنجش از دور و GIS

دانشیار

29903079

a-matkan@sbu.ac.ir

2

دکتر علیرضا شکیبا

جغرافیای طبیعی- اقلیم

سنجش از دور و GIS

استادیار

29903123

a-shakiba@sbu.ac.ir

3

مهندس بابک میرباقری

گروه سنجش از دور وGIS

سنجش از دور و GIS

مربی

29903077

-

4

مهندس امین حسینی اصل

گروه سنجش از دور و GIS

سنجش از دور و GIS

مربی

29903125

-


 
 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
جامعه دانشگاهی