علي اکبر متکان
دانشیار
گروه سنجش از دور, دانشكده علوم زمین
22431787 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
تهران - اوين - دانشگاه شهيد بهشتي - دانشکده علوم زمين - مرکز سنجش از دور و GIS آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی

اصول و مباني فيزيکي سنجش از دور

3 واحد کارشناسي ارشد

هواشناسي ماهواره اي

2 واحد کارشناسي ارشد

متون تخصصي انگليسي

3 واحد کارشناسي ارشد

اصول سیستم اطلاعات جغرافیایی

2 واحد کارشناسی ارشد

ساختارها و مدل های پایگاه اطلاعات DTM

3 واحد کارشناسی ارشد

کاربرد GIS در برنامه ریزی روستایی

2 واحد کارشناسي ارشد

سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ريزي

شهري و منطقه ای

2 واحد کارشناسي ارشد

GIS و کاربرد در زمینه محیط(ژئومورفولوژی)

2 واحد کارشناسی ارشد

کاربرد GIS در زمین شناسی

2 واحد کارشناسي ارشد

کاربرد GIS در بازسازی پس از بحران

2 واحد کارشناسي ارشد

کاربرد GIS در مطالعات محيطي(اقلیم)

2 واحد کارشناسي ارشد

مباني  GIS

2 واحد کارشناسي ارشد

اصول سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايی

3 واحد کارشناسی ارشد

سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط(علوم محیطی)

2 واحد کارشناسی ارشد

اصول سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS(جغرافیای سیاسی)

2 واحد کارشناسی ارشد

اقیانوس شناسی زیستی ماهواره ای

2 واحد دکتری

سنجش از دور (اقلیم شناسی)

2 واحد دکتری

جوایز علمی
 • پژوهشگر برگزیده کشوری 1390
 • استاد نمونه دانشگاه شهيد بهشتي1390
 • پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي1389
 • استاد نمونه کشوری بسیج اساتید 1388
 • دریافت لوح سپاس در سومین جشنواره پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری اسفند 1388
 • دریافت لوح تقدیر بخاطر ارتقاء درجه علمی به دانشیاری در نوزدهمین مراسم تقدیر از پژوهشگران برگزیده دانشگاه شهید بهشتی آذر ماه 1388
 • دریافت لوح تقدیر بخاطر برگزاری اجلاس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام 1388
 • استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 88-1387
 • پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد بهشتي1387
 • دریافت لوح تقدیر بخاطر برگزاری نخستین همایش ملی افتخارات سیستان دانشگاه زابل اردیبهشت 1387
 • مدير نمونه دانشكده علوم زمين دانشگاه شهید بهشتی1384
 • دریافت لوح تقدیر بعنوان مدیر کل دانشجویی نمونه از معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری1382
 • دریافت لوح تقدیر بخاطر انتخاب غرفه برتر مرکز آموزشی- پژوهشی سنجش از دور و GIS در هفته پژوهش دانشگاه شهید بهشتی1381
 • انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه شهید بهشتی آذر ماه 1386
 • انتخاب مقاله برتر در همایش ملی ژئوماتیک سازمان نقشه برداری ایران، تهران12-14 ارديبهشت 1386
 • کسب لوح تقدير قهرمانی جهان تيمهای  ملی کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان بعنوان سرپرست هیات 1385
 • دریافت لوح تقدیر بخاطر طراحی و برگزاری اولین جشنواره فرهنگ ملل و چهارمین جشن دانش آموختگان دانشگاه شهید بهشتی تیر ماه 1385 
 • دریافت لوح تقدیر بخاطرشرکت در همایش کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران اردیبهشت 1384
 • دریافت لوح تقدیر بخاطر کسب موفقیت در اجرای طرح تحقیقاتی طراحي و اجراي سيستم اطلاعات جغرافيايي دانشگاه شهید بهشتی 1383
 • دریافت لوح تقدیر از دانشگاه سمنان
 • دریافت لوح تقدیر بعنوان مدیر کل دانشجویی نمونه از معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی 1382

 

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • عضو هيأت تحریریه مجله  علمی - پژوهشی سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری(1392)
 • عضو شورای سیاستگذاری علمی مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری، اتحادیه همکاریهای منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند (94-1391)
 • عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1391)
 • عضو هیاًت ممیزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری(1391)
 • عضو هیاًت رئیسه پنجمین همایش ملی نام های جغرافیایی، سازمان نقشه برداری تهران اردیبهشت (1391)
 • عضو کمیته علمی همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهیافت ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان فروردین(1391)
 • عضو کمیته علمی همایش قشم، تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و چشم انداز آینده شهریور(1391)
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های فرسایش محیطی(1390)
 • عضو هسته قطب علمی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(1390)
 • عضو زیرکارگروه هواشناسی کمیته راه و ترابری برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1390)
 • عضو کارگروه تدوین شاخص های بومی رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش آلی بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت علمی- آموزشی ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1390)
 • عضو کمیته تخصصی میان گروهی صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(1390)
 • عضو کمیته علمی اولین کنگره بین المللی پدیده گرد و غبار و مقابله با آثار زیانبار آن، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (بهمن ماه 1390)
 • عضو هيأت تحریریه پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری(1390)
 • عضو کمیته علمی یازدهمین کنگره جغرافیایی ایران، انجمن جغرافیایی ایران (1390)
 • عضو کمیته علمی هجدهمین همایش ملی ژئوماتیک 90 سازمان نقشه برداری کشور (1390)
 • عضو هيأت تحریریه فصلنامه علمی – تخصصی گردشگری و چشم انداز آینده (1390)
 • عضو هيأت تحریریه فصلنامه علمی – تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای (1390)
 • عضو کمیته علمی همایش ملی قشم و چشم اندازه آینده (1390)
 • عضو کمیته فرهنگی و مناسبت ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1389)
 • عضو کارگروه داخلی سفرهای خارجی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1389)
 • عضو شورای حمایت و نظارت بر انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1389)
 • عضو هیات داوران همایش ژئوماتیک 89 سازمان نقشه برداری کشور(1389)
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا، کرمان(1389)
 • عضو هیأت امنای منطقه گلستان وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1389)
 • عضو هیأت امنای انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1389)
 • عضو هیات سه نفره رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی رسمی و ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1388- تاکنون)
 • عضو هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی(1388- تاکنون)
 • عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی(1388- 1392)
 • عضو کمیته پدافند غیر عامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1388- تاکنون)
 • عضو شورای فناوری اطلاعات (IT) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1388- تاکنون)
 • عضو شورای مرکزی بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1388- تاکنون)
 • عضو گروه سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزش عالی(1388)
 • عضو کمیته مشاوران علمی دومین همایش ملی پدافند غیر عامل(1388)
 • عضو هيأت تحریریه مجله علوم انتظامی(1388)
 • عضو هيأت تحریریه مجله علوم و فنون دريایی (1388)
 • عضو کمیته شورای انتقال دانشجویان خارج به داخل(1388)
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزر(1387)
 • عضو کميته تخصصي علوم زمین و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه شهید بهشتی (1387)
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی(علمی- پژوهشی) پدافند غیر عامل(1387)
 • عضو شورای بورس دانشگاه شهید بهشتی (1386)
 • عضو كميته اجرايي و کمیته علمی اولين كنگره ملي محيط زيست، شغل و سرطان در ايران (1385)
 • عضو کميته تخصصي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (82-1379)
 • عضو کميته تخصصي ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه (82-1379) و (85-1384)
 • عضو كميته اجرايي سومين كنفرانس بين المللی تاثير پرتوهای يونساز با دوز کم و بسيار کم بر روی سلامت انسان (1382)
 • عضو گروه کار داده هاي مکان محور و GIS شوراي اطلاع رساني کشور(1383)
 • عضو کميته تخصصي شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده علوم زمين
 • عضو کميته تخصصي گروه فناوري اطلاعات (IT) سازمان بسيج اساتيد كشور
 • عضو کميته تخصصي شوراي تحصيلات تکميلي مرکز سنجش از دور و  GIS
 • عضو شوراي اجرايي پارک علمي- تحقيقاتي و فناوري دانشگاه شهید بهشتی (زيرآب) (1381)
 • عضو هیأت علمی کميته مركزي انضباطي دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (85 – 1384)
 • عضو انجمن علمي کشاورزي بوم شناختي ايران
 • عضو کميته ملي اقيانوس شناسي كشور
 • عضو انجمن اقليم شناسي كشور

 

سوابق کاری
 • معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1388 تا شهریور 1392)
 • مديرکل بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1385 تا آذر 1388)
 • سرپرست مرکز سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی (1379- تاکنون)
 • مشاور امور دانشجويي و فرهنگي رئيس دانشگاه شهيد بهشتي (1385- 1391)
 • نايب رئيس هيات مديره شرکت بصير (1385- تاکنون)
 • مشاور معاون دانشجويي وزارت علوم در امور دانشجويان داخل(1384 تا شهریور 1392)
 • رئيس انجمن سنجش از دور ايران (1383 - تاکنون)
 • مدیر مسئول مجله سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(1388- تاکنون)
 • نماینده هیاًت اجرایی جذب دانشگاه در کارگروه بررسی توانایی های علمی اعضاء هیاًت علمی دانشکده تربیت بدنی (بهمن 91- تاکنون)
 • نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1391)
 • نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری در کمیته ملی اقیانوس شناسی کمسیون ملی یونسکو در ایران شهریور (1391)
 • عضو هیأت اجرایی جذب دانشگاه شهید بهشتی به مدت 4 سال، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت عالی جذب (1390 تا تاکنون)
 • عضو شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری(1390 تا شهریور 1392)
 • نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در شورای تحول اداری و همچنین کمیته عالی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات وزارت علوم تحقیقات و فناوری(1390 تا شهریور 1392)
 • اختیار و مسئولیت ناشی از مقررات مربوط به برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 وزارت علوم تحقیقات و فناوری(1389 تا شهریور 1392)
 • سردبیر نشریه پژوهش های اقلیمی شناسی، پژوهشکده اقلیم شناسی با همکاری انجمن سنجش از دور ایران(1389- تاکنون)
 • عضو و رئیس کمیته طرح تجمیع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1389 تا شهریور 1392)
 • رئیس کمیته جشنواره شهید رجایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1389)
 • نماینده وزیر و رئیس کارگروه اجرایی طرح دورکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1389 تا شهریور 1392)
 • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه شهید بهشتی (1389- تاکنون)
 • رئیس کارگروه تخصصی بررسی شرایط متقاضیان انتقال از تهران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1389 تا شهریور 1392)
 • مسئول کمیته تخصصی اصلاح سیستم ها و روش های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1389 تا شهریور 1392)
 • قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری در ستاد عملیاتی هدفمند کردن یارانه ها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1389 تا شهریور 1392)
 • نماینده رئیس دستگاه مناقصه گذار، به منظور برگزاری مناقصات طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1388 تا شهریور 1392)
 • نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در"ارسال رسمی گزارش رژیم تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی"(1388 تا شهریور 1392)
 • حکم اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد و تسجیل و امضاء اسناد و مدارک مالی در معاونت دانشجویی مرتبط با دانشجویان بورس داخل و خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1388 تا شهریور 1392)
 • حکم اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد و تسجیل و امضاء اسناد و مدارک مالی برای انجام هزینه ها و پرداخت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1388 تا شهریور 1392)
 • نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در کمسیون مناقصات وزارت علوم(1388 تا شهریور 1392)
 • رئیس کمسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه صنعتی شاهرود (1391)
 • رئیس کمسیون دائمی هیأت امنای دانشگاههای مازندران (1388- تاکنون)
 • رئیس کمسیون دائمی هیأت امنای دانشگاههای شیراز و صنعتی شیراز(91- 1388)
 • نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی سبز و مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی آمل (1388)
 • رئیس کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه شهيد بهشتي (1385)
 • سرپرست معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه شهيد بهشتي (85- 1384)
 • سرپرست مديریت اجرايي پارک علمي- تحقيقاتي و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي (زيراب) (83-1381)
 • قائم مقام معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه شهيد بهشتي(82-1379)
 • سرپرست مديریت خدمات دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي(82-1379)
 • سرپرست دانشجويان خارجي دانشگاه شهيد بهشتي(82-1379)
سوابق تحصیلی

تحصيلات: دکتري (انگلستان)

رشته تخصصي: سنجش از دور

علایق پژوهشی

طرحهاي تحقيقاتي

 • طراحي و اجراي  سيستم اطلاعات جغرافيايي( (GISدر سازمان محيط زيست (منطقه پايلوت: پارک سرخه حصار) (مجري 83)
 • مطالعه و امکان سنجي برقراري سيستم اطلاعات جغرافيايي( (GISدر سازمان محيط زيست (مجري 1382)
 • بررسي اجمالي منابع اقتصادي استان مازندران (همکار اصلي  1381 )
 • بررسي سيماي صنايع استان مازندران (همکار اصلي  1381)
 • مطالعات مکانيابی محل دفن پسماند های ويژه در استان خوزستان(مجری 1385)
 • مطالعه، شناسايی و نياز سنجی سيستم اطلاعات جغرافيايی شهر کرمان(GIS)(مجری اسفند 1386)
 • بررسی توانمنديها و محدوديتهای سنجنده های راداری SAR و تهيه دستورالعمل مقابله با آنها(ناظر علمی 1386)
 • مطالعات آمايش سرزمين (استان سمنان)(داور 1387)
 • رقومی سازی محدوده های اکتشافی و معدنی و گردآوری اطلاعات مربوطه در سطح استان مازندران(مشاور 1387)
 • مطالعات راهبردی طراحی پروژه های محرک توسعه شهر تهران- پروژه ایجاد آبراهه شرقی- غربی جنوب شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شهرداری تهران (همکار اصلی- درحال انجام)
 • مطالعه و تدوین نقشه راه و سازماندهی مدیریت تغییر اقلیم در ایران (داور - 1390)
 • بهنگام نگاه داشتن نقشه های شهری موجود با استفاده از روش تهیه نقشه بصورت داوطلبانه (ناظر – 1391)
 • بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی (مجری 1391 درحال انجام)
 • تهیه و پردازش تصاویر ماهواره ای در بخشی از حوزه چغندرکاری قزوین(مجری 1391)
 • ممیزی پردازش تصاویر ماهواره ای و کاربرد آن در GIS (انجمن سنجش از دور و GIS ایران) (مجری 1391)
 • شناسایی خشکسالی کشاورزی باداده های سنجش از دور مبتنی بر فنولوژی گندم- جنوب استان زنجان(مجری 1392-درحال انجام)
 • امکان سنجی ایجاد زیر ساخت داده مکانی((SDI مدیریت خشکسالی(مجری 1392- درحال انجام)

 پروژه های پژوهشی داخلی

 • تعیین DEM بهینه واندازه پیکسل مناسب هیدرولوژیکی برای نقشه های25000/1 کشور(مجری 1387)
 • مدل سازی ميزان باران با استفاده از تئوری زمین آمار در سواحل جنوبی دریای خزر(همکار اصلی)
 • پهنه بندی خطر زمين لغزش با استفاده از تئوری دمپستر- شفر در حوضه آبخيز لاجيم(همکار اصلی)
 • برآورد میزان بایومس کلش گندم با استفاده از داده های سنجش از دور(همکار اصلی)
 • ارزیابی کمی تاثیر عوامل فیزیکی در گسترش اراضی شهری بر پایه مدلهای داده مبنا و به کارگیری شاخص های همبستگی(همکار اصلی)

کارگاه آموزشي

 • کارگاه آموزشيGIS  ويژه معاونين ادارات کل سازمانها و واحدهاي تبعه وزارت راه وترابري (ويژه فرودگاه هاي کشور)
 • کارگاه آموزشي GIS ويژه معاونين ادارات کل سازمانها و واحدهاي تبعه وزارت راه وترابري (ويژه راه آهن)
 • کارگاه آموزشي GIS ويژه معاونين ادارات کل سازمانها و واحدهاي تبعه وزارت راه وترابري (ويژه مديران ستادي)
 • آشنايي با تکنيکهاي سنجش از دور (ويژه اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي)
 • کارگاه برنامه نویسی در محیط ArcGIS(ویژه دانشجویان رشته سنجش از دور و GIS)

 

مقالات علمی و کتب منتشر شده
راهنمايي و مشاوره پايان نامه

الف- راهنمايي پايان نامه

·        حسين پورعلي (1381): پهنه بندي مناطق خطر زمين لغزه در محدوده شهرستانهاي اردل و فارسان (حوزه آبخيز کوهرنگ) با استفاده از RS & GIS

·        فريده جاويد (1381): سنجش برف روزانه با سنجده ميکرويو SSM/I 

·        حسين نظم فر (1381): مکان يابي محلهاي مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر تبريز)

·        آرش كنگويي (1382): تحليل مكاني پارکها در شهر قم با استفاده از GIS

·        آزاده يزداني (1383): بررسي ومقايسه روشهاي مختلف درونيابي جهت بازسازي دادهاي بارندگي روزانه استان فارس با استفاده از GIS

·        رضا گيلي (1383): بررسي روند آلودگي خاک استان اصفهان به فلزات سنگين با استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيائي و زمين آمار

·        داوود عاشورلو (1383): مقايسه روشهاي Topaz  وD8 جهت كاربرد در مهندسي هيدرولوژي (حوضه سد اکباتان)

·        محمد جواد براتي (1384): پهنه بندي سيلاب رودخانه هاي درونشهري با استفاده از RS & GIS (مطالعه موردي: رودخانه قمرود)

·        محمد درفكي (1384): طراحي سيستم اطلاعات جغرافيايي پارك ملي خجير

·        مسعود مسعودي (1384): مطالعه اكتشافي پوكه هاي معدني درمحدوده قله دماوند بااستفاده ازتكنيكهاي RS و GIS

·        مژگان توکلی زاده (1384): برنامه ریزی گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردي: موزه های شهر تهران)

·        آزاده کاظمي (1385): ارزيابي استخراج اطلاعات ارتفاعي با استفاده از تصاوير ماهواره هاي با توان تفکيک بالا (مطالعه موردي: تصوير آيکونوس تهران)

·        جلال سميعا (1385): پهنه بندي خطرزمين لغزش با استفاده از تكنيكهايRS,GIS  (مطالعه موردي: زيرحوزه لاجيم از حوزه آبريز تجن ساري)

·        محسن عادلي (1385): مكانيابي ايستگاههاي اتش نشاني شهر گرگان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

·        محسن كيوانلو (1385): ارزيابي فرسايش خاك با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: زيرحوزه لاجيم از حوزه آبريز تجن ساري)

·        محمد سهرابی نیا (1385): بررسی قابليتهای طيفی و مکانی تصاوير ماهواره ای قدرت تفکيک بالا (آيكونوس) جهت به هنگام سازی نقشه های بزرگ مقياس (مطالعه موردی، تصوير آيكونوس منطقه همدان)

·        عیسی عبادی (1385): مکانیابی پارکینگهای عمومی طبقاتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه یک تهران)

·        کمال قلیچ خانی (1386): طراحی و اجرای  WebGISبا قابليت کاربرد در اطلاع رسانی توريسم (مطالعه موردی: شهرستان قم)

·        زهره استاد هاشمي (1386): تعيين آسيب پذيري آبخوان آبرفتي به روش DRASTIC در محيطGIS  - مطالعه موردي دشت همدان- بهار

·        سپيده داداشي خانقاه (1386):  :مطالعه پوشش برف در حوضه هاي کرج و لتيان با استفاده ازالگوريتم هاي پردازش تصاوير ماهواره اي

·        علي بياتاني (1386): تهيه نقشه پتانسيل معدني ذخاير مس پرفيري با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: جنوب غربي مشگين شهر)

·        علي غلامپور بيجاربسته سري (1386): ايجاد الگوريتم خبره جهت استخراج اراضي زير کشت گندم آبي و ديم با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي: شهرستان همدان)

·        هومن طباطبايی (1386): ارزیابی روش های تهیه نقشه تیپ های جنگلی با استفاده از داده های سنجش از دور

·        وفا محمودی نژاد (1386): طبقه بندی اقليم ايران با استفاده از روش خوشه بندی فازی در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايی

·        محسن آزادبخت (1386): ارزیابی روش های تجزیه خطی و غیر خطی استخراج عوارض در سطح زیر پیکسل از تصاویر ماهواره ای

·        ندا مرادقلی (1386): انتخاب مسیر بهینه راه با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاری

·        خاطره سعيدی بروجنی (1386): مطالعه تاثیر تغییرات الگوی کاربری پوشش اراضی بر میزان رسوبدهی حوزه با استفاده از داده های ماهواره ای و تکنیک های RS & GIS

·        حميد آذری (1386): پیش بینی سیل از طریق تلفیق مدل هیدرولوزیکی، سنجش از دور و GIS

·        عباس بيگی (1387): پياده سازي شبکه گاز شهري در محيط GIS (مطالعه موردي شهر سودجان)

·        ابوذرعاشوری (1387): پياده سازی سيستم های اطلاعات جغرافيايی در شبکه انتقال آب شهرک واوان(جنوب تهران)

·        محسن منظری توکلی (1387): تعيين محل های مناسب برای تغذيه مصنوعی آبخوان دشت جيرفت با استفاده از تکنيک های سيستم اطلاعات جغرافيايی

·        ايمان بهارلو قره بلطاقی (1387): تغييرات مکانی آلودگی های منواکسيد کربن و ذرات معلق در شهر تهران با استفاده از تکنيک های GIS

·        وهب محمديان چم طاقی (1387): قابليت داده های IR و PMW سنجش از دور برای تخمين بارش و پايش سيلاب (مطالعه موردی استان گلستان)

·        عليرضا کمالی (1387): توسعه سيستم پشتيبانی تصميم گيری به منظور شناشايی مناطق مستعد احداث سدهای زيرزمينی(مطالعه موردی: حوزه آبريز داوریميناب- استان هرمزگان)

·        محمد بابائی (1387): بررسی تغييرات پوشش زمين در منطقه آمل با استفاده از داده های سنجش از دور(RS)

·        محمد حاجب (1387): استخراج جاده ها از داده های ليدار

·        محمدعرفان خودبین (1387): پهنه بندي اقليم- کشاورزي گندم ديم با استفاده از تکيک هاي GIS (مطالعه موردي: استان کردستان)

·        محمد تیموری (1387): تهیه پتانسیل های معدنی مس پورفیری با استفاده از سنجش از دور و GIS

·        نگين فولادی مقدم (1387): پايش ميزان فرونشست زمين در ميدان نفتی آغاجاری بر پايه تداخل سنجی تفاضلی رادار

·        مائده بهی فر (1387): شناسایی تغییرات سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر MODIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: البرز مرکزی و زاگرس میانی)

·        سيده نرگس ساداتی (1385): اکتشاف ژئوشيميايی مس و پاراژنز همراه در منطقه سياه بيشه تا پنجاب(البرز مرکزی) با استفاده از سنجش از دور

·        فردين رحيمي دهگلان (1388): مقايسه توانایی روش های شبکه عصبی مصنوعی و مناطق فازی در برآورد ميزان رواناب(مطالعه موردی: حوضه آبريز کن، البرز مرکزی)

·        حسین منصوریان (1388): سنجش کیفیت مکان های شهری با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS(مطالعه موردی: شهر تهران)

·        محسن ابراهیمی خوسفی (1388): محاسبه درصد پوشش گیاهی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و شاخص های گیاهی جهت بهبود شاخص عمودی خشکسالی اصلاح شده (حوضه آبخیز شیطور، بافق یزد)

·        حامد طاوسی (1388): مقایسه تکنیک های زمین آمار با تکنیک های رگرسیون مکانی در برآورد میزان بارندگی( شمال غرب ایران)

·        اسماعیل احمدی (1388): برآورد تبخير- تعرق فصلی گياهان با استفاده از تکنيک های سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايی

·        باقر بیات (1389): شبيه سازي جريان رودخانه و تحليل اثرات تغيير کاربري روي آن با استفاده از مدل Wetspa در محيط GIS (مطالعه موردي: حوضه آبريز مرک، استان کرمانشاه)

·        متين شهري (1389): تحلیل تصادفات درون شهری با استفاده از تکنیک های آمار مکانی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد)

·        بهناز عربی (1389): برآورد مکانی- زمانی توزیع بارندگی با استفاده از تکنیک های زمین آمار و به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی(مطالعه موردی شمال غرب ایران)

·        کاظم علی آبادی (1389): يافتن عرصه هاي مناسب جهت کشت گندم آبي شهرستان سبزوار بر اساس مدل استنتاج فازي(FIS) در محيط GIS

·        شهین فاخر نیا (1389): شناسايي تراوشات هيدروکربور با استفاده از سنجش از دور(مطالعه موردي: محدوده استان خوزستان)

·        همت زارعي (1389): شبيه سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و سنجش از دور(مطالعه موردی: حوضه قره سو استان کرمانشاه)

·        سامر اديب پور (1390): شبيه سازی گسترش فیزیکی حومه جنوب غربی شهر تهران با استفاده از مدل سلول های خودکار(CA) بر اساس شبکه های عصبی در محيط GIS

·        فریبا کربلایی(1390): آشکار سازی خودکار ميزان تخريب لرزه ای ساختمان ها در محيط شهری با استفاده از سنجش از دور و GIS مطالعه موردی زلزله هائيتی شهر پورت آو پرنس

·        مصطفی قیاسوند(1390): طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري مکاني جهت مديريت شبکه توزيع آب شهري در GIS(مطالعه موردي منطقه يک شهرداري تهران)

·        فرشاد کریمی(1390): پیاده سازی الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی شهری با استفاده از تصاویر سنجش از دور (مطالعه موردی: مناطق 2 و 5 شهرداری تهران)

·        محمد بازاري جامخانه(1390): ارزیابی مدل شبیه ساز منطقه آتش (FIRSITE) در پهنه بندی خطر آتش سوزی( مطالعه موردی: جنگلهای شهرستان نکا)

·        احمد برجي(1390): مقایسه مدل شبکه های عصبی مصنوعی با سیستم های تصمیم گیری چند معیاره در پیش بینی مناطق مستعد فرسایش خندقی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز فاروب رمان شهرستان نیشابور)

·        محمد سردار زاده(1390): مدلسازس تخربی جنگل ها با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و تلفیق شبکه عصبی مصنوعی زنجیره مارکوف( مطالعه موردی: پارک جنگلی نور)

·        محمد تناسان(1390): بکارگیری الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی مکانی عملیات حفاظت خاک

(مطالعه موردی: حوزه آبریز لتیان)

·        محسن قطب الديني(1390): پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه(ACO) در مکانیابی پناه گاه های اسکان موقت بعد از زلزله(مطالعه موردی: شهر کرمان)

·        رضا فلاحي(1390): برآورد بارندگی با استفاده از الگوریتم های شبیه سازی زمین آماری متوالی (مطالعه موردی : شمال غرب ایران)

ب- مشاوره پايان نامه

·        مهران شيركوند (1382): بهينه سازي الگوريتم SPARK جهت استخراج Land Use از تصاوير ماهواره اي

·        نوراله كرمي شاهملكي (1382): بررسي روشهاي ارزيابي کيفيت نتايج ادغام تصاوير با قدرت تفکيک مکاني مختلف

·        امين حسيني اصل (1382): بارزسازي تغييرات پوشش زمين در داده هاي سنجش از دور بر اساس شبكه هاي عصبي مصنوعي

·        عبدالحميد روشن نژاد (1382): ارائه الگويي مناسب براي مكانيابي مدارس ابتدايي با استفاده از GIS (مطالعه موردي شهرستان باغملك)

·        مهدي صارمي پور (1382): طبقه بندي و تجزيه و تحليل وضعيت فشار در شبكه هاي آبرساني شهري با استفاده از GIS

·        مهدي رهنما (1383): طراحي شبکه هاي مخابراتي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

·        سارا عطارچي (1383): استخراج نيمه خودکار جاده از تصاوير ماهواره با قدرت تفکيک بالا

·        مجيد تنها (1383): كاربرد تصاوير ETM در تهيه نقشه عمق سنجي بندر امام خميني (ره)

·        حكمت داجليري (1383): معماري همساز با اقليم (مطالعه موردي: سواحل جنوبي درياي خزر)

·        سعیده صادقیه (1384): آشکار سازی تغییرات پوشش زمين با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردي: بندر امام خمینی)

·        منيره اصغرپور (1384): تحليل سينوپتيکي عوامل ايجاد بارشهاي سيل زا در استان گلستان (دوره آماري 1992-2002)

·        داوود بهراميان (1384): تاثير عناصر اقليمي و توپوگرافي در بروز تصادفات جاده اي و ارايه راهكارهاي لازم براي كاهش حوادث (مطالعه موردي جاده شيراز- آباده)

·        محمدرضا ابوالقاسم تبار کنجی (1384): زمين لغزش در حوضه آبخيز سجادرود(زير حوضه بابلرود)

·        جلال کامرانيا (1384): تحليل الگوهای فضايی و آينده نگری جرم در شهر شيراز(محلات مرکزی شهر)

·        شهره حسن پور (1385): متالوژی کانسارهای مس پورفیری و طلای اپی ترمال در زون ارسباران(شمال غرب کشور)(دکتری)

·        فاطمه ربانی (1385): تحلیل نقش سامانه پرفشار سیبری بر روی یخبندانهای بهاره شمال خراسان

·        بابک میر باقری (1385): شبیه سازی نحوه گسترش کاربری شهری با استفاده از داده های سنجش از دور و مدل سلولهای خودکار (مورد مطالعاتی: شهرستان اسلام شهر)

·        علي فتحي (1386): مکانيابي عرصه هاي مستعد براي پخش سيلاب با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: محدوده چنداب شهرستان پاکدشت)

·        وحید بابازاده (1386): استخراج قوانین فازي از داده‌هاي GIS با استفاده از شبکه‌ عصبي فازي جهت تشخيص بافت‌هاي فرسوده مناطق 5 و 11 شهر تهران

·        علي صادقي (1386): شبيه سازي رشد فيزيکي شهر با استفاده از مدل سلولهاي خودکار شهري

(Urban-CA) ، RS و GIS (مطالعه موردي: شهر شهرکرد)

·        مريم نقدی زادگان (1386): ترکيب تصاوير با قدرت تفکيک مکانی بالا و پايين به منظور بهبود دقت طبقه بندی (مطالعه موردی: منطقه اسلام شهر)

·        حسين معتمدی (1386): تحليل ساختاری در بخشی از پهنه فارس داخلی ساحلی از جنوب خنج تا بندر چيرو(دکتری)

·        نسیم مظفری امیری (1386): زمین ساخت جنبای پهنه گسلی شمال تهران

·        مریم ده بزرگی (1386): بررسی ساختاری زاگرس مرکزی در منطقه سروستان فارس(دکتری)

·        علی سلیمان (1388): آشکارسازی تغییرات و پیش بینی رشد فیزیکی شهر با استفاده از سنجش از دور و GIS(مطالعه موردی: شهر اربیل، عراق)

·        عبدالحمید دشتی آهنگر (1388): برآورد ميزان کلروفيل محصول برنج با استفاده از معکوس سازی مدل های انتقال تاج پوشش

·        ناصر اسکندری (1389): تخمین میزان بایومس محصول برنج با استفاد از شاخص ها لبه قرمز سنجش از دور

·        مژگان ميرزايي (1389): ارزيابي روش هاي چند متغيره جهت تخمين ميزان آب موجود گياهان با استفاده از سنجش از دور (دشت ورامين)

·        زهرا آرام (1389): تکتونیک فعال منطقه کرمانشاه(دکتری)

·        اسماعیل حامدی (1389): تکتونیک فعال ناحیه بزقوش شرق آذربایجان شرقی(دکتری)

 

عناوين سخنرانيهاي علمي در سمينارهاي داخلي
 • فرصت ها و چالشهاي سنجش از دور ايران: همايش يك روزه سنجش از دور، گروه سنجش از دور و GIS  دانشگاه شهيد چمران اهواز، 14 ارديبهشت 84، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز.
 • كاربرد GIS در برنامه ريزي شهري: دانشكده علوم انساني واجتماعي دانشگاه مازندران با همكاري انجمن علمي جغرافيا و برنامه ريزي شهري، 19 ارديبهشت 84، دانشگاه مازندران، بابلسر- مازندران.
 • نقش GIS در يكپارچگي اطلاعات دستگاههاي اجرايي شهري: همايش يك روزه كاربرد GIS در مطالعات شهري ، 12 مهر84، سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري همدان، همدان.
 • كاربرد سنجش از دور در مطالعات هواشناسي:  همايش هفته جهاني فضا: هواشناسي و فضا، پژوهشكده هواشناسي، آبان 84، سازمان هواشناسي كشور، تهران.