سید احمد علوی
دانشیار
گروه زمين‌شناسي, دانشكده علوم زمین
29903082 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
تهران ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده علوم زمین – گروه زمین شناسی آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی

1- ازسال 1370 تا سال 1377 مشغول تدریس در دانشگاه شهید باهنر کرمان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

2- از سال 1377 تا کنون تدریس در دانشگاه شهید بهشتی  در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

 

 

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

1- عضو پیوسته انجمن زمین شناسی ایران از سال 1375 تا کنون

سوابق کاری

 

1- ازسال 1378 تا سال 1382 مدیر گروه زمین شناسی در دانشگاه شهید بهشتی
2-از سال 1382تا سال 1383معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم زمین در دانشگاه شهید بهشتی
3- عضو شورای پژوهشی دانشگاه از سال 1378تا سال 1382
4- عضو شورای  تحصیلات تکمیلی دانشکده از سال 1382 تا سال1385
5- عضو شورای  تحصیلات تکمیلی گروه از سال 1386تا1387
6- عضو شورای  تحصیلات تکمیلی گروه از سال 1388
7- عضو شورای  تحصیلات تکمیلی دانشکده از سال 1388
 
سوابق تحصیلی

1- کار شناسی از دانشگاه ام.اس بارودا – هندوستان سال 1983
2- کار شناسی ارشد از دانشگاه ام.اس بارودا- هندوستان سال 1986
3- دکترا از دانشگاه ام.اس بارودا- هندوستان سال 1990
 

علایق پژوهشی


1- تحلیل ساختارهای سطحی وزیر سطحی
2- تجزیه وتحلیل تنش دیرینه
3-تحلیل های پتروفابریکی
4- تحلیل های مورفوتکتونیکی

 

مقالات علمی و کتب منتشر شده
 • 1)علوی، سید احمد – شفیعی، شهرام."تحلیل ساختاری پهنه¬های برشی ( منطقه خبر،جنوب¬غربی بافت)"، نشریه دانشکده علوم زمین. دانشگاه شهید بهشتی ، بهار وتابستان 1380، شماره¬های 4-5 صفحات 39-24
  2) علوی، سید احمد – شفیعی، شهرام."تحلیل ریز ساختاری پهنه¬های برشی ( منطقه خبر،جنوب¬غربی بافت)"، نشریه دانشکده علوم زمین. دانشگاه شهید بهشتی ،پاییز وزمستان1380، شماره¬های 6-7 صفحات 141-120
  3) علوی، سید احمد- شبان، علی "تحلیل شگستکی¬های مخزنی و مقایسه آن با داده¬های مهندسی مخزن در مخزن آسماری میدان، نشریه علوم دانشگاه تهران .جلد سی ودوم، پاییز 1385، شماره 3، صفحات 145-163
  4) علوی ، سید احمد – انتظاری ربابه . " مطالعه ساختاری قسمتی از گسل رانده اصلی زاگرس با تائیدی برآنالیز‍¬های مورفوتکتونیکی منطقه بین شلمزار تا سودجان(شهرکرد) . نشریه دانشکده علوم زمین ، شماره 12، پاییز 1384 صفحات 110- 95.
  5) ارزانی ، علی – علوی ، سید احمد- حیدری ، خسرو."مقایسه الگوی تراکمی و امتدادی شکستگی ¬های سطحی و زیر سطحی در پیشانی چین¬خوردگی زاگرس ، تاقدیس اهواز .فصلنامه علوم زمین، پائیز 85،سال شانزدهم،شماره 61 صفحات 40-28 .
  6) یزدانی،محمد- علوی، سید احمد- سراج، محمد."تحلیل ساختاری وشکستگی های میدان نفتی پارسی".
  فصلنامه زمین شناسی ایران.سال دوم، شماره 5. تابستان 1385.صفحات 56-43 .
  7)علوی، سید احمد- درخشانی، رضا – حق شناس، علی."تحلیل مورفو تکتونیکی تاقدیس نار(شمال غرب
  لامرد)".فصل نامه جغرافیائی سرزمین سال سوم،شماره 12،زمستان 1385.صفحات 74-59.

  8)علوی ،سید احمد- اشرفی ،سید علیرضا- شفیعی، شهرام- بابائی ،بابک – آتش پنجه،احمد."ارتباط بین
  شکستگیها و گسلها در ناحیه معدنی سر چشمه" .اندیشه گزارش فصلی تحقیق و توسعه ،شرکت ملی صنایع مس
  ایران.شماره 39/سال دهم/پائیز 85 .

  9) شفیعی ،شهرام – علوی ،سید احمد- محجل، محمد ." ا الگوی چین خوردگی در نهشته های دگرگونی منطقه فاریاب(جنوب خاوری پهنه سنندج-سیرجان). .فصلنامه علوم زمین. تابستان86 ،سال شانزدهم،شماره 64 صفحات 74-54.


  10) مهرناز سعادت ،سید احمد علوی و عبدالاه سعیدی "تحلیل تنش دیرینه در خاور و جنوب خاوری تهران (سرخه حصار-خجیر)" .فصلنامه علوم زمین. بهار87 ،سال هفدهم،شماره 67 صفحات 38-22 .
  11) حسین حاج علی بیگی،سید احمد علوی،جمشید افتخار نژاد، محمد مختاری، محمد حسین آدابی"استفاده از شکستگی ها در تفسیر ساختاری یک تاقدیس، مطالعه موردی: تاقدیس چناره ،جنوب باختری ایران".فصلنامه علوم زمین در دست چاپ.
  12) محمد رضا مشرفی فر،سید احمد علوی ،محمد محجل"تفکیک فازهای تنش دیرین بر پایه داده های گسلی ناهمگن در بخش مرکزی گسل دهشیر". فصلنامه علوم زمین .پائیز 87 ،سال هجدهم، شماره 69 ،صفحات 74-64 .

  13)ارزانی علی ،سید احمد علوی،پولاد زاده،گلال زاده،مهدی پور"کاربرد نشانگرهای ساختمانی در اکتشاف و توسعه هیدروکربن یک پهنه تداخلی" فصلنامه علوم زمین در دست چاپ

  14) حسین حاج علی بیگی،سید احمد علوی،جمشید افتخار نژاد،محمد مختاری "تحلیل هندسی چین خوردگی مرتبط با گسلش مدفون فعال، تاقدیس اناران،جنوب غرب ایران" فصلنامه زمین شناسی ایران، سال دوم ، شماره هشتم ، زمستان 1387 صفحات 71-83 . فصلنامه علوم زمین در دست چاپ

  15)انوش علیزاده،سید احمد علوی، ایرج عبدالهی فردومحمد سراج"بررسی و تفسیر دلایل خمش طولی در تاقدیس زیر سطحی آغاجاری (فرو افتادگی دزفول –جنوب غرب ایران)". فصلنامه زمین شناسی ایران سال دوم . شماره هفتم. پائیز 1387 صفحات 69-53.

  16)لیلی ایزدی کیان،سید احمد علوی،محمد محجل"تحلیل ساختاری پهنه برشی سیمین-دره مرادبیک،جنوب همدان".". فصلنامه علوم زمین در دست چاپ

  17) سید علی رضا اشرفی ،سید احمد علوی"تحلیل سینماتیک زمین لغزش دشتگان- کیلومتر 600+29 آزاد راه قزوین –رشت فصلنامه علمی تحقیقاتی، نسیم بامداد ،تابستان وپائیز 1386

  18) لیلی ایزدی کیان،سید احمد علوی،محمد محجل ، علی اصغر سپاهی گروه، محمد رهگشای " بررسی دگر ریختی چند مرحله ای و رشد پور فیروبلاست ها در منطقه کمری – ده نو اسداله خان ، جنوب خاور همدان ." فصلنامه زمین شناسی ایران در دست چاپ

  19) حمید مداحی ، سید احمد علوی ، ایرج عبدالاهی فرد، حسن امیر بختیار و حسین طالبی "تحلیل و بررسی عوامل موثر بر ایجاد انحنا طولی در تاقدیس بی بی حکیمه ( فرو افتادگی دز فول ، جنوب باختری ایران)" فصلنامه زمین شناسی ایران دردست چاپ

  20) سید احمد علوی ،مجید قاسمی طاحونه ،عباس صادقی ، حسین حاجی علی بیگی، "فعالیت نسبی زمین ساختی ثانی آباد(شمال غرب شهرستان مهریز – یزد) ، باتاکید بر شاخص های ریخت زمین ساختی . فصلنامه علمی تحقیقاتی، نسیم بامداد ،تابستان وپائیز 1388 صفحات 28- 18 .

 • 1-Alavi .S.A. &Merh.S.S. "Morphotectonic Analysis Of Sourth Gujarat Lanscape".(1991) ,proc. Indian .natn .Sci. Acad .,57, no.6, PP. 683- 698
  2-Alavi .S.A. &Merh.S.S."Geomorphic History Of Sourth Gujarat Highland".(1991). Indian Journal Of Erath Sciences , Vol, 18, No3-4, PP. 170-183
  3-Alavi .S.A ."Drainage Characteristics Of Sourth Gujarat Highland.(1992-1993). Journal Of M.S. University Of Baroda. (Sci. Tech, and Med .)Vol. XXXIX-XXXX. No. 3. PP. 39-62
  4-Alavi .S.A. & Ebadian. S.(2005) " Structural & Tectonic Analysis Of Sabzpushan Anticline Based on Morphotectonic Studies & Statistical Analysis of Joints (SW-Iran)"
  Research in Geography. Tehran University. Summer. No 52, PP.2-10.
  5-Abdollahie fard I . Sadiq Arabani . M , Alavi . S .A. , Mokhtari. M.integratoin of Surface Geological Information & Seismic Data for Seismic Interpretation by 3D Visualization Technique(A case study in SW Iran)
  • دومین همایش بین المللی ژئوفیزیک اکتشافی ایران اسفند 83، سازمان زمین¬شناسی ایران
  6- Alavi .S.A. ,Derakhshani., R. Haghshenas. A.(2003) " Morphotectonic Analysis Of Nar Anticline Sourth of Iran" . Abstract in Map Asia Conference , Malasiya
  7- Shaban .A. & Alavi .S.A. "Average Fracture Spacing (APS) with FMS data in Gachsaran oil field"
  • یازدهمین همایش نفت وگاز پتروشیمی ویژه صنایع بالادستی تهران- 1380
  8-Abdollahie fard I., Alavi .S.A, Mokhtari. M(2006)"Structure Framework of the Abadan Plain(SW-Iran) and the North Persian Gulf Based on the Geophysical data"Journal 0f Science University of Tehran Vol.32,No.3,Autumn,PP.107-121
  9- Abdollahie fard I.,Brathen. A, . , Mokhtari. M., Alavi .S.A (2006). Interaction of the Zagros Fold – Thrust Belt and the Arabian Type Deep – Seated Fold in the Abadan Plain and the Dezful Embayment , Southwest Iran,"journal of Petrolum Geoscience.,Vol.12. No.4,PP.347-362.
  10-Abdollahie fard ,I.Mokhtari,M.Alavi,S.A.(2007)"The main structural elements of the Abadan Plain (SW Iran) and the N.Persian Gulf based on the integrated geophysical data Geophysical Research Abastracts,Vol.9,11146,

  11-Seyed Morteza Moussav ,Seyed Ahmad Alavi ,Mohamad Mehdi Khatib,(2008)"Tctonic Inversion In South Of Birjand Iran ." 33 IGC Oslo-Norway.

  12-SH .Shafiei, S.A.Alavi, M.Mohajjel,and O.Lacombe (2009)," New Constraints on Deformation History of the Zagros Hinterland :Evidences from Calcite Twin Morphology and Geothermometry in Sargaz Complex, Sanandaj-Sirjan,SE Iran ." Journal of Sciences,Islamic Republic of Iran 20 (2):pp. 127-138.
زمینه تخصصی

1- تکتونیک
2- مورفوتکتونیک
3-زمین شناسی ساختمانی( سطحی وزیر سطحی)
4- پتروفابریک

 

 1- زمین شناسی ساختمانی (کارشناسی)
2- تکتونیک (کارشناسی)
3- ژئوفیزیک (کارشناسی)
4-  زمین شناسی ساختاری پیشرفته 1و2(کارشناسی ارشد)
5- ژئو تکتونیک 1و2 ( کارشناسی ارشد)
6- نئوتکتونیک ومورفوتکتونیک ( کارشناسی ارشد)
7- پترو فابریک( کارشناسی ارشد)
8- مباحث اساسی استرس (دکتری)
9- چین خوردگی(دکتری)
10- دیاپیریزم(دکتری)

سمینارها

         1) علوی، سید احمد- عبادیان، سارا."کاربرد روش های ریخت زمین ساختی در تحلیل ساختاری تاقدیس سبز      
      پوشان".چهارمین هما یش انجمن زمین شناسی ایران – تبریز 1379 
 2)شفیعی، شهرام- علوی ،احمد. "توالی راندگی ها در منطقه خبر (جنوب غربی بافت) با نگرشی بر ساختارهای           مرتبط". چهارمین هما یش انجمن زمین شناسی ایران – تبریز 1379     
3)علوی، سید احمد- شبان ، علی ."تعیین مکانیزم چین¬خوردگی تاقدیس زیر سطحی گچساران " . هفتمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران – اصفهان شهریور 1382
4) شفیعی ،شهرام – علوی، سید احمد – محجل، محمد- آروین، محسن."فابریک پهنه ‍¬های برشی منطقه خبر ." نوزدهمین گردهمایی علوم زمین ، سازمان زمین¬شناسی کشور ، تهران و بهمن 1379
5) شبان، علی – علوی، سید احمد- دشتی ، عبدالوهاب. " اندازه¬گیری فراوانی شکستگی¬ها در تاقدیس زیر سطحی گچساران به روش محاسبه  تغییرات انحناء " ششمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان- شهریور 1381
6) شفیعی ،شهرام – علوی، سید احمد – محجل، محمد." انتقال فرم چین¬خوردگی از چین¬های کششی ب هچین¬های هم¬شیب خوابیده در کمربند راندگی خبر ( جنوب ¬غرب بافت) دلیلی بر الگوی فشارشی همگرای راستگرد ." پنچمین همایش انجمن زمین ¬شناسی ایران – تهران شهریور 1380
7)ارزانی ،علی- علوی ،سید احمد- حیدری، خسرو "روش های تحلیلی زیر سطحی جهت تعیین گسل پی سنگی در میدان اهواز".بیست ودومین گردهمایی علوم زمین ، سازمان زمین¬شناسی کشور ، تهران بهمن 1382
8) انتظاری، ربابه – علوی، سید احمد ." تحلیل مورفوتکتونیکی قسمتی از گسل زاگرس در جنوب شهرکرد " هشتمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران – دانشگاه صنعتی شاهرود- شهریور 1383
 9)ازرانی، علی – علوی، سید احمد- حیدری ، خسرو ." استفاده از داده¬های هرزروی گل حفاری به عنوان روش   تکمیلی در تحلیل ساختاری میدان نفتی اهواز ." هشتمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران – دانشگاه صنعتی شاهرود- شهریور 1383

10) یزدانی، محمد – علوی، سید احمد- سراج، محمد-چرچی، عباس ." برآورد فراوانی نسبی شکستگی ¬های مخزن آسماری در میدان پارسی به روش RFF." نهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران – دانشگاه تربیت معلم تهران – شهریور 1384
11) سعادت ، مهرناز – علوی ، سید احمد – سعیدی ، عبدالاه." تجزیه و تحلیل زمین¬ساخت شکننده و آرایش تنش ¬های دیرینه در خاور تهران ." بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین- سازمان زمین¬شناسی کشور – تهران ، اسفند 1384
12) شفیعی ،شهرام – علوی، سید احمد – محجل."تکوین ساختاری منطقه فاریاب ( پهنه¬ی سنندج- سیرجان) ."دهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران – دانشگاه تربیت مدرس ، شهریور 1385
13) شاکری، آزاده – محجل، محمد- علوی ، سید احمد "تحلیل ساختاری سنگ¬های دگرگونی غرب ازنا." دهمین همایش انجمن زمین¬شناسی ایران– دانشگاه تربیت مدرس ، شهریور 1385.
14)ارزانی ،علی- علوی، سید احمد ."تحلیل ساختاری میدان نفتی آب تیمور وافق های جدید اکتشاف نفت" .
بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین-سازمان زمین شناسی ایران- اسفند 1385.
15) وطن پور،حمید رضا- خاکزاد،احمد- وثوقی عابدینی، منصور- علوی ،احمد- قادری،مجید-یوسفی،عباس
"ژئوشیمی کا نسارهای کرومیت در غربی ترین بخش رشته افیولیتی سبزوار" اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران (مشهد -1386).
16) شفیعی ،الهه- علوی ،احمد- طالبیان، مرتضی- نادری میقان،نصیر." بررسی زمین ساخت جنبا  در شمال نیشابور با بکار گیری اندیس های مورفو متری ". یازدهمین  همایش انجمن زمین شناسی ایران –دانشگاه فردوسی مشهد- شهریور 1386.
17) علیزاده، انوش- علوی ،سید احمد- عبداللهی فرد، ایرج- سراج،محمد."بررسی شکستگی های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری با استفاده از سه روش دایره محاطی،هرزروی گل حفاری و RFF ". یازدهمین  همایش انجمن زمین شناسی ایران –دانشگاه فردوسی مشهد- شهریور 1386.
18) حاج علی بیگی،حسین - علوی ،سید احمد- افتخار نژاد،جمشید- مختاری ،محمد-آدابی،محمد حسین."تحلیل طاقدیس باریک آب به عنوان چین خوردگی انتشار گسلی متاثر از منطقه گسلی بالارود ،جنوب غرب ابران". یازدهمین  همایش انجمن زمین شناسی ایران –دانشگاه فردوسی مشهد- شهریور 1386.
19) مشرفی فر،محمد رضا- علوی،سید احمد- محجل، محمد- رهگشای،محمد. "تحلیل ساختارهای مرتبط با گسل دهشیر". یازدهمین  همایش انجمن زمین شناسی ایران –دانشگاه فردوسی مشهد- شهریور 1386.
20) شفیعی ،شهرام-علوی،سید احمد- محجل،محمد- رهگشای،محمد."   تحلیل میدان های تنش دیرینه بر مبنای ماکل بندی در کلسیت در کمپلکس دگرگونی سر گزدر  منطقه فاریاب ،جنوب اسفندقه (پهنه سنندج-سیرجان.جنوب شرقی ایران)". یازدهمین  همایش انجمن زمین شناسی ایران –دانشگاه فردوسی مشهد- شهریور 1386.
21) محمد یزدانی،سید احمد علوی،محمد سراج."تحلیل چینه شناسی مکانیکی مخزن آسماری در میدان نفتی پارسی با استفاده از مغزه های حفاری" یازدهمین  همایش انجمن زمین شناسی ایران –دانشگاه فردوسی مشهد- شهریور 1386.
22)لیلی ایزدی کیان،سید احمد علوی،محمد محجل،علی اصغر سپاهی گرو،"ثبت دگر شکلی های کششی و برشی توسط پورفیروبلاست های آندالو زیت در سنگهای دگرگونی منطقه همدان "بیست و ششمین گردهمائی علوم زمین .سازمان زمین شناسی کشور،تهران، بهمن 1386.
23)انوش علیزاده ،سید احمد علوی،محمد سراج،"مقایسه نواحی بانرخ شکستگی بالا در مخزن بنگستان و آسماری با استفاده از روش دایره محاطی و  ) RFFمیدان نفتی آغاجاری)." بیست و ششمین گردهمائی علوم زمین .سازمان زمین شناسی کشور،تهران، بهمن 1386.
24)قربا نی سمیه،علوی احمد،قاسمی عباس،حاج علی بیگی حسین "تحلیل ساختاری و ریخت زمین ساختی تاقدیس آینه ورزان- دلیچای" بیست و ششمین گردهمائی علوم زمین .سازمان زمین شناسی کشور،تهران، بهمن 1386.بصورت پوستر.
25)شبنم رباطی، سید احمد علوی،محمد رضا قاسمی،احمد لشگری،"بررسی سازو کارهای دگرریختی شکل پذیر پهنه سنندج- سیرجان در گستره منگاوی (جنوب خاور همدان)." بیست و ششمین گردهمائی علوم زمین .سازمان زمین شناسی کشور،تهران، بهمن 1386.بصورت پوستر.
26) قربا نی سمیه،علوی احمد،قاسمی عباس،حاج علی بیگی حسین،" تعیین میزان فعالیت نسبی تکتونیکی  طاقدیس آیینه ورزان – دلیچای با بکار گیری شاخصهای ریخت زمین ساختی"سومین همایش منطقه ای زمین شناسی و محیط زیست ،تهران ،اسفند 86
27)علی ارزانی ، سید احمد علوی، خسرو حیدری،"استفاده از تکنیک ژئو فیزیکی SVSL ذر ردیابی و تحلیل شکستگی های مرتبط با گسل و کاربرد آن در توسعه میادین نفتی ،مثالی از میدان نفتی –اهواز ،دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ،30 بهمن الی 2 اسفند 87 اهواز.
28) سید علی اشرفی ،سید احمد علوی،"بررسی نقش عوامل ساختاری بر پایداری شیب دیواره های معدن مس سرچشمه" دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ،30 بهمن الی 2 اسفند 87 اهواز.
29)نازنین صارمی ،سید احمد علوی ، علی یساقی محمد مهدی فرهپور ،"تحلیل ساختاری تاقدیس خرم آباد در زاگرس چین خورده-رانده" دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ،30 بهمن الی 2 اسفند 87 اهواز

30) مرضیه مدیری، سید احمد علوی، همایون صفائی ،حسین حاجی علی بیگی،"تحلیل ساختاری و مورفو تکتونیک منطقه شمال چاه ریسه (شمال شرق اصفهان) با تاکید بر سنجش از دور". دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ،30 بهمن الی 2 اسفند 87 اهواز.

31) شهرام شفیعی، سید احمد علوی ،محمد محجل، الیویر لاکومب،" تحلیلی جدید از دگرشکلی بخش داخلی کوهزاد زاگرس دلایلی از مورفولوژی وژئومتری ماکل در کلسیت...." دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ،30 بهمن الی 2 اسفند 87 اهواز.

32)انوش علیزاده ،سید احمد علوی،محمد سراج "مدل سه بعدی پی سنگ در ناحیه فروافتاده دزفول (جنوب غرب ایران)" دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ،30 بهمن الی 2 اسفند 87 اهواز .