برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید :

rd10@sbu.ac.ir

الف- کتابچه همایش

 

کتابچه سومین همایش گوهر شناسی و بلور شناسی در قالب فایل های زیر در دسترس می باشد :

 

1- شماره 1.pdf

2- شماره 2.pdf

3- شماره 3.pdf

4- شماره 4.pdf

5- شماره 5.pdf

6- شماره 6.pdf

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما درتماس باشید :

nsgc3@sbu.ac.ir

وبسایت اطلاع رسانی همایش :

 http://nsgci.ir/Congress/UIPanel/Index

 
   

 

مجموعه مقالات هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران
 

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات آبشناسي.pdf کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات آموزش زمين شناسي.pdfکلیک کنید​

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات افق هاي نو.pdf کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات چينه شناسي.part1.rar و چينه شناسي.part2.rarکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين ريخت شناسي.pdf کلیک کنید​

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسي اقتصادي و ژئوشيمي.part1.rar و زمين شناسي اقتصادي و ژئوشيمي.part2.rarکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسي زيست محيطي.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسي ساختماني.pdf کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسي مهندسي.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسي نفت.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين فيزيك و لرزه زمين ساخت.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات سنجش از دور زمين شناختي و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات ​سنگ شناسي و كاني شناسي.part1.rar و سنگ شناسي و كاني شناسي.part2.rar و سنگ شناسي و كاني شناسي.part3.rar کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات رسوب شناسي.part1.rar و رسوب شناسي.part2.rar و رسوب شناسي.part3.rar  کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات كوهزاد زاگرس.pdfکلیک کنید