برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:

rd10@sbu.ac.ir

الف- کتابچه همایش

 

کتابچه سومین همایش گوهر‌شناسی و بلور‌شناسی در قالب فایل‌های زیر در دسترس می‌باشد:

 

1- شماره 1.pdf

2- شماره 2.pdf

3- شماره 3.pdf

4- شماره 4.pdf

5- شماره 5.pdf

6- شماره 6.pdf

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما درتماس باشید:

nsgc3@sbu.ac.ir

وب‌سایت اطلاع رسانی همایش:

 http://nsgci.ir/Congress/UIPanel/Index

 
   

 

مجموعه مقالات هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران
 

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات آبشناسی.pdf کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات آموزش زمين شناسی.pdfکلیک کنید​

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات افق های نو.pdf کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات چينه شناسی.part1.rar و چينه شناسی.part2.rarکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين ريخت شناسی.pdf کلیک کنید​

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسي اقتصادي و ژئوشيمي.part1.rar و زمين شناسي اقتصادی و ژئوشيمی.part2.rarکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسي زيست محيطی.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسي ساختمانی.pdf کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسی مهندسی.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين شناسی نفت.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات زمين فيزيك و لرزه زمين ساخت.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات سنجش از دور زمين شناختی و سيستم‌های اطلاعات جغرافيايی.pdfکلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات ​سنگ شناسی و كاني شناسی.part1.rar و سنگ شناسی و كانی شناسی.part2.rar و سنگ شناسی و كانی شناسی.part3.rar کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات رسوب شناسی.part1.rar و رسوب شناسی.part2.rar و رسوب شناسی.part3.rar  کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده مجموعه مقالات كوهزاد زاگرس.pdfکلیک کنید