اساتید محترم می‌توانند برنامه وبینارهای خود را برای درج در صفحه وب‌سایت به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند

sciencearth.sbu@gmail.com
​​​​​​​شماره تماس: 29902641
مسئول وبسایت :
Responsive Image

 

وبینار روز باز دانشکده علوم زمین

 

وبینار روز باز دانشگاه به دانشکده علوم زمین رسید. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی جدول زمانبندی همایش روز باز دانشگاه، در روز دوشنبه مورخ 4 مرداد 1400 به دانشکده علوم زمین اختصاص داده شد.