مدیر گروه : جناب آقای دکترحمیدرضا ناصری
مرتبه علمی : استاد                                                                        
تلفن : 29902628
آدرس تارنما :  http://facultymembers.sbu.ac.ir/nassery
 
Responsive Image
 
این گروه از ترکیب گرایش‌های زمین‌شناس اقتصادی، پترولوژی و آب‌شناسی تشکیل شده است. با توجه به برنامه‌های مصوب دانشگاه این گروه در نظر دارد گرایش‌های گوهرشناسی و زمین شناسی محیط زیستی را نیز در آینده تاسیس نماید. مواد معدنی و آب از نیازهای پایه و اولیه انسان‌ها است.
 
با رشد جمعیت، نیاز به این منابع بیشتر از گذشته بوده و نیاز است استفاده از منابع با مطالعات علمی همراه باشد. گروه زمین‌شناسی معدنی و آب ضمن انجام مطالعات پایه سنگ‌شناسی و کانی‌شناسی در رشته پترولوژی، به مطالعه منابع معدنی توسط رشته زمین‌نشناسی اقتصادی می ‌پردازد.

رشته آب شناسی این گروه نیز به طور خاص به مطالعات آب شناسی و بررسی الگوها و مدل‌های مربوطه توجه دارد.
انجام پژوهش‌های کاربردی مرتبط با صنعت، از اولویت‌های اصلی این گروه است. پژوهش‌های مرتبط با کانسارهایی مانند مس، طلا، آهن و عناصر کمیاب و استراتژیک در ایران و نیز مطالعات کاربردی در مورد مواد اولیه طبیعی مورد نیاز صنایع سنگ ساختمانی، داروسازی، سیمان و بتن نمونه‌هایی از مطالعات انجام شده در سال های اخیر است.

اکتشافات ژئوشیمیایی کانسارهای فلزی و غیر فلزی و نیز ژئوشیمی زیست محیطی از فعالیت‌های بین رشته‌ای گرایش زمین‌شناسی اقتصادی با همکاری گرای شهای پترولوژی و آب شناسی است.


گرایش ها‌:
1- آب شناسی
2- پترولوژی
3- زمین شناسی اقتصادی
 
اعضای هیئت علمی:
 
آبشناسی
ردیف ​ ​ نام و نام خانوادگی​​ توضیحات​​
1​ دکتر حمیدرضا ناصری​ ​هیدرولیک آب زیرزمینی و مدل ها کارست
 
2​​ دکتر فرشاد علیجانی​ هدیروژئوشیمی هیدروالکتریک​ژئو الکتریک کارست
 
3​​ دکتر یاسر نیک پیمان​ ایزوتوپ ها
 
 ------------------------
 
پترولوژی
ردیف​ نام نام وخانوادگی​ توضیحات​​
1​​ ​دکتر محمد رهگشای​  
2​​ دکتر مسعود قربانی​
3​ دکتر فریبرز مسعودی​
4​​ دکتر بهمن رحیم زاده​​
 
 
 ------------------------------------------------
 
زمین شناسی اقتصادی
​ردیف نام و نام خانوادگی​ توضیحات​​
1​​ دکتر محمد یزدی​​
2​​ دکتر سعید علیرضایی​
3​ دکتر مهرداد بهزادی​
  
مدیر گروه : جناب آقای دکتر کنی
مرتبه علمی : دانشیار
تلفن : 29902647
آدرس تارنما : a-kani@sbu.ac.ir
Responsive Image
با پیچیدگی‌های فراینده در اکتشاف نفت و گاز، منابع زغال سنگ، استفاده از انرژی زمین گرمایی و انرژی امواج اقیانوسی، راه‌ها و شیوه‌های اکتشاف منابع جدید و ظاهرا پایان‌ناپذیر معدنی در اعماق اقیانوس‌ها، شیوه‌های جدید در اکتشاف منابع فلزیو غیر فلزی در پوسته جامد زمین و ده‌ها مسئله کاربردی دیگر اشاره نمود که به‌طور روزمره، در روند شتابان توسعه در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
​​​​​​​
این مسائل طبعاً آموزش و پژوهش علوم زمین را در دانشگاه‌های معتبر تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که در بسیاری از این دانشگا ه‌ها، علوم‌زمین امروزه را متفاوت با علوم زمین دیروز نموده است. همراه شدن با این موج تحولات، مستلزم تقویت هرچه بیشتر "تخصص‌ها" و مطرح ساختن "تخصص‌های جدید" در برنامه‌های آموزشی و به‌ویژه در نوع و شیوه پژوهش چه در پایان‌نامه‌ها و رسالات تحصیلات تکمیلی و چه در پروژه‌های تحقیقاتی است و این امر خود مستلزم تجدید نظر در سازمان علمی دانشکده ‌ها و گروه‌ها است.
​​​​​​​
به همین مناسبت دانشکده علوم‌زمین دانشگاه شهیدبهشتی درراستای نیازهای تخصصی کشور و بویژه در زمینه مسائل مربوط به مواد هیدروکربوری از مطالعات مقدماتی و بنیادی گرفته تا اکتشاف، ازدیاد برداشت، شبیه سازی مخزن و ده‌ها مسئله دیگر مبادرت به ایجاد گروه حوضه‌های رسوبی و نفت نموده است تا با توجه به امکانات و پتانسیل های موجود بتواند ضمن تربیت نیروهای متخصص و کارآمد، گامی بلند در راستای خودکفایی علمی و صنعتی کشور و تحقق ارتباط دانشگاه با صنعت بردارد. 
 
 • تربیت نیروهای متخصص و کارآمد در زمینه مسائل بنیادی و کاربردی مربوط به صنعت نفت و گاز
 • هدفمند نمودن پایان‌نامه‌ها و رسالات تحصیلات تکمیلی در راستای نیازهای علمی و صنعتی کشور
 • مشارکت در اجرای پروژه های مربوط به صنعت نفت و گاز در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور
 • مطالعات بنیادی و کاربردی در زمینه های مربوط به حوض ههای رسوبی و نفت
 • تحقق بخشیدن به ارتباط دانشگاه و صنعت در راستای خودکفایی علمی و صنعتی کشور
 

گروه جغرافیای طبیعی

گروه جغرافیای طبیعی


 
مدیر گروه دکتر محمد مهدی حسین زاده  
تلفن   29902612
کارشناس گروه سرکار خانم لیلا رضایی 29902649
 
جغرافیای طبیعی به تحلیل و سنجش پراکندگی اشکال زمین، آب و هوا، خاک‌ها، گیاهان، حیوانات و سایر پدیده‌های طبیعی می‌پردازد. جغرافیای طبیعی بر الگوهای مکانی پدیده‌های فیزیکی سطح زمین و روابط متقابل انسان و محیط تمرکز دارد و هدفش درک اجزاء سامانه آب و هوا و خصوصیات فیزیکی سنگ کره، آب‌کره، هواکره، خاک‌کره و الگوهای جهانی زیست‌کره است. بنیان جغرافیای طبیعی شناخت عوامل طبیعی، و فیزیکی مؤثر بر زیست و توسعه فعالیت‌های انسانی است. بنابراین متغیرهایی همچون سامانه آب و هوا، منابع اکولوژی و فیزیکی سطحی و تغییر و تحول آن‌ها در طول زمان و اثرات مثبت و منفی آن‌ها بر الگوهای فعالیتی انسان مورد توجه جغرافیای طبیعی است. شاخه‌های اصلی جغرافیای طبیعی شامل ژئومورفولوژی و آب و هوا شناسی می‌باشد.
​​​​​​​گروه جغرافیا در دانشگاه شهیدبهشتی با داشتن هر دو شاخه جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی و ژئومورفورلوژی) فعالیت خود را در دوره کارشناسی از سال 1346 در دانشکده ادبیات آغاز نمود. هم اکنون گروه جغرافیای طبیعی در دانشکده علوم زمین در دو رشته آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی در دوره کارشناسی دانشجو می‌پذیرد. تفکیک رشته جغرافیای طبیعی در دوره تحصیلات تکمیلی به زیرشاخه های مختلف نظیر آب و هواشناسی کاربردی و سینوپتیک، هیدروژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی و مخاطرات طبیعی به تنوع انتخاب برای دانشجویان در دوره های تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیای طبیعی همت گماشته است. همچنین این گروه با جذب دانشجو در دوره دکتری هدف بنیادی خود را در شناساندن زمینه های فعالیتی و قابلیت‌های علمی و کاربردی و افزایش در پژوهش‌های جغرافیای طبیعی در تولیدات علمی مراکز علمی و پژوهشی کشور دنبال می‌کند. در حال حاضر گروه جغرافیای طبیعی دارای 13 عضو هیئت علمی در گرایش‌های آب و هواشناسی و ژئو مورفولوژی می‌باشد که در زمینه آموزش و پژوهش‌های کاربردی نظیر تغییر اقلیم، فرآیندهای ژئومورفولوژیک، مخاطرات طبیعی، تخریب اراضی و تغییرات محیط طبیعی در ارتباط متقابل با جوامع انسانی در حال فعالیت می‌باشند. 


 
رشته و گرایش‌ها
مقطع
رشته
 
گرایش
کارشناسی جغرافیای طبیعی سینوپیتک
کارشناسی ارشد آب و هواشناسی سینوپیتک
کارشناسی ارشد آب و هواشناسی محیطی
کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی آمایش محیط
کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی  
کارشناسی ارشد طبیعت گردی  
دکتری ژئومورفولوژی  
دکتری آب و هواشناسی  

مشخصات اعضای هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی
ژئومورفولوژی
29902608 m-ghahroudi@sbu.ac.ir ژئومورفولوژی دکتر منیژه قهرودی تالی  
29902602 M_hoseinzadeh@sbu.ac.ir
https://www.sbu.ac.ir/Pages/
Profiles.aspx?proffID=386071
ژئومورفولوژی دکتر محمد مهدی حسین زاده  
29902604 K_nosrati@sbu.ac.ir
https://Pages/Profiles.aspx?proffID=386070
ژئومورفولوژی دکتر کاظم نصرتی  
29902656 sh_bahrami@sbu.ac.ir ژئومورفولوژی دکتر شهرام بهرامی  
29905620 s_khaleghi@sbu.ac.ir
https://www.sbu.ac.ir/Pages/
Profiles.aspx?proffID=394138
ژئومورفولوژی دکتر سمیه خالقی  
29905625 Ar_salehipour@sbu.ac.ir ژئومورفولوژی دکتر علیرضا صالحی پور میلانی  
 
آب و هواشناسی
29902623 Shahriar_khaledi6@yahoo.com
s-khaledi@sbu.ac.ir
آب و هواشناسی دکتر شهریار خالدی  
29902638 h-lashkari@sbu.ac.ir
https://www.sbu.ac.ir/Pages/
Profiles.aspx?proffID=375332
آب و هواشناسی دکتر حسن لشکری  
29902602 G_barati@sbu.ac.ir
https://sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=386069
آب‌هواشناسی دکتر غلامرضا براتی  
29902682 maclimatology@gmail.com
ma_ahmadi@sbu.ac.ir
https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=389098
آب و هواشناسی دکتر محمود احمدی  
29902664 T_akbari@sbu.ac.ir  takbariirani@gmail.com آب و هواشناسي دکتر طيبه اکبري ازيراني  
29905625 Gh_keikhosravi@sbu.ac.ir آب و هواشناسی دکتر قاسم کیخسروی  
 
----------------------------
 
 
سرفصل دروس رشته جغرافیای طبیعی
 
 
 
 


 


 


 


 


 

 
مدیر گروه: جناب آقای دکتر مرتضی قورچی، جغرافیای سیاسی 
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 29902649
آدرس تارنما:
Responsive Image
هدف جغرافیا مانند سایر علوم شناخت و کشف قوانین، کاربرد آن همراه با پیش‌بینی و آینده‌شناسی به منظور ایجاد تغییرات مطلوب است. جغرافیدانان از سویی به پژوهش، تجزیه و تحلیل و تفسیر پدیده­‌های مختلف محیط طبیعی سطح زمین، جامعه،‌سازمان‌بندی و صورت‌بندی اشکال جامعه، نحوۀ پراکندگی و توزیع فضایی فعالیت­های انسانی و بررسی، کشف و ارزیابی جنبه‌­های گوناگون اثرات و نفوذ کنش‌­های کنش‌گران جامعه با محیط می­‌پردازند و از سوی دیگر با شناخت علمی و مهارت‌هایی که کسب می­کنند در پاسخگویی به نیازها و راه حل یابی به منظور سازماندهی مطلوب سرزمین یا رهبری سیستم­های فضایی در چارچوب برنامه­ریزی­های بخشی، فضایی – کالبدی اقدام می­‌کنند.
​​​​​​​
 دانش‌آموختگان این رشته بر اساس توانمندی‌هایی که در روند آموزش کسب می­کنند می­توانند در موارد ذیل به ایفای نقش بپردازند:
 • مشارکت در تهیۀ طرح‌های توسعۀ شهری و منطقه­ای
 • مشارکت در تهیۀ طرح‌های روستایی
 • مشارکت در تهیۀ طرح‌های آمایشی
 • برنامه­‌ریزی گذران اوقات فراغت و انجام طرح‌های توسعه گردشگری
 •  انجام مطالعات سیاسی و مرزی
 • انجام مطالعات کالبدی – فیزیکی
 • انجام مطالعات نظام سکونتگاهی کشور
 • انجام مطالعات اجتماعی – اقتصادی
 • انجام مطالعات مربوط به مسایل و مشکلات روستایی و شهری
 • ارزیابی توان­های اکولوژیک نواحی و مناطق جغرافیایی
 • تحلیل سیستم­‌های پیچیدۀ ناحیه‌­ای
 • تحلیل سیستم­‌های اطلاعات جغرافیایی
 • همکاری و هماهنگی با کارشناسان و متخصصان سایر رشته­های مرتبط
 • انجام کارها و پروژه‌­های پژوهشی و آموزشی در زمینه­‌های محیطی و اجتماعی
 • مطالعات محیطی به منظور بهینه‌سازی محیط زیست
 • مطالعات در ارتباط با موضوعات خاص شهری مانند اسکان غیر رسمی، بافت فرسوده، اشتغال غیر رسمی و...
 •  مطالعات مربوط به روابط و پیوندهای روستا - شهری

مدیر گروه: جناب آقای دکتر علی اکبر متکان 
مرتبه علمی: استاد
تلفن : 
آدرس تارنما :https://www.sbu.ac.ir/web/gis/home
Responsive Image

مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS (سامانه های اطلاعات جغرافيايی) دانشگاه شهيدبهشتی در سال 1378 با پذیرش 5 دانشجوی كارشناسی‌ارشد در رشته سنجش از دور و سيستم‌های اطلاعات جغرافيايی با گرايش منابع آب و خاك، فعاليت خود را بطور رسمی آغاز نمود و در سال 1382 از نظر فضا و امکانات آموزشی احیاء و نوسازی گردید.
​​​​​​​ اين مرکز در حال حاضر دارای 8 عضو هيأت علمی تمام وقت، 53 دانشجوی شاغل به تحصیل در دوره روزانه و 3 دانشجوی شاغل به تحصیل در پردیس دانشگاهی و 134 فارغ التحصيل می‌باشد كه اولين دانشجویان آن در تابستان 1382 موفق به اخذ مدرك كارشناسی‌ارشد گرديدند.
​​​​​​​همچنین در سال تحصیلی 1395 دو گرایش دیگر با عناوین سنجش از دور و سيستم‌های اطلاعات جغرافيايی (مطالعات شهری و روستایی) و (مخاطرات محیطی) به فعالیت‌های آموزشی گروه افزوده شده است و گرایش منابع آب و خاک به مطالعات آب و خاک تغییر پیدا نمود. همچنین مقطع دکتری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی با پذیرش 6 دانشجو در مهر ماه 1395 آغاز به‌کار نموده است.