رییس دانشکده : آقای دکتر عباس صادقی
 
تحصیلات : دکتری زمین شناسی
پست الکترونیک: A-Sadeghi@sbu.ac.ir
شماره تماس : 29902626
Responsive Image

 

 

 

 

 

معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي : خانم دکتر منیژه قهرودی
 
تحصیلات : دکترای ژئوموفولژی
پست الکترونیک: M-ghahroudi@sbu.ac.ir
شماره تماس : 29902626
 ایمیل معاونت آموزشی : education.es.sbu@gmail.com
Responsive Image

 

منيژه  قهرودي تالي  

شماره تماس: 02129902608   

گروه: جغرافیای طبیعی

  مرتبه علمی: استاد

Personal Web Page: http://facultymembers.sbu.ac.ir/ghahrouditali/

 

سوابق تدریسی

 1. 1387-1380 در دانشگاه تربیت معلم
 2. 1388 تا کنون دانشگاه شهید بهشتی

 1. هیات موسس انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
 2. هیات موسس انجمن مدیریت بحران
 3. هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن مخاطره شناسی
 4. هیئت موسس و عضو قطب علمی مخاطرات محیطی
 5. عضو مرکز مطالعات ناحیه ای و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی

 1. عضو هیئت علمی سالهای1387-1380 در دانشگاه تربیت معلم
 2.  عضو هیئت علمی سال1388تا کنون دانشگاه شهید بهشتی
 3. مدیر مرکز خدمات تخصصی GIS ، جهاد دانشگاهی، سالهای 1384-1380
 4. عضو هیئت مدیره مرکز GIS، جهاد دانشگاهی،  1386-1384
 5. عضو کمیته علمی مطالعات راهبردی شهر تهران سالهای 1388-1387
 6. معاونت آموزشی دانشکده علوم زمین، 1395 تا کنون
 7. عضو شورای برنامه ریزی و گسترش علوم جغرافیایی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395 تا کنون

جوايز علمي )دستاوردها و افتخارات)

 1. جایزه زنان در علم، 1396
 2. پژوهشگر نمونه سال 1392 دانشگاه شهید بهشتی
 3. پژوهشگر نمونه سال 1384 در دانشگاه تربیت معلم
 4. پژوهشگر نمونه سال 1384هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

سوابق تحصیلی

سال اخذ مدرک

نام كشور

دانشگاه

رشته تحصيلي و تخصص

درجه تحصيلي

1361

ايران

تربيت معلم

جغرافياي طبيعي

كارشناسي

1371

ايران

دانشگاه تهران

جغرافيا (ژئومرفولوژي)

كارشناسي ارشد1

1371

ايران

آزاد تهران

جغرافيا (اقليم شناسي)

كارشناسي ارشد2

1375

ايران

دانشگاه تهران

       ژئومرفولوژي(GIS)

دكتري

 

طرحهاي پ‍ژوهشي

 1. مطالعات پتانسیل آسیب پذیری شبکه خطوط ريلي ایران در مقابل سیلاب، طرح ملی، کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران،1394
 2. مطالعات پتانسیل آسیب پذیری محور ريلي تهران گرگان در مقابل مخاطرات اقلیمی و هیدرولوژی، کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران،1394
 3. مطالعه و بررسی خطر وقوع سیلاب و رفع خطر آبگرفتگی در ناحیه شرق( حدفاصل بافق- کاشمر)، کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران، 1391
 4. طراحي ساختار داده مكاني براي مديريت و پيش بيني سيل در ايران، قصب علمي مخاطرات محيطي،1389
 5. مطالعه تطبیقی تغییرات اقلیمی با تغییرات حوضه رودها در ایران، دفتر فني پژوهشها ،شرکت سهامی مدیریت منابع آب،  1385
 6. پتانسيل حركت رسوب در حوضة سد گلستان 2 و نقش آن بر ناپايداري و تغييرات مشخصات هندسي رودهاي قرناوه ، چيچك ، شورده و علياي گرگان رود،  دفتر فني پژوهشها شرکت سهامی مدیریت منابع آب، 1385
 7. بررسي عوامل رسوبدهي و مدلسازي رگرسيوني رسوب در حوضة سد ميناب، شوراي عالي اطلاع رساني، 1385
 8. مديريت یکپارچه سواحل جزیره کیش با مدل سازی داده های جغرافیایی در وب (Web)، شواري عالي اطلاع رساني، 1384
 9. پهنه بندی خطر سیل در رودخانه نرواله ،با استفاده از GIS & RS شوراي عالي اطلاع رساني، 1384
 10. نقش پارامترهای محیطی در مکان یابی سازه های انسانی در جزیره کیش با ترکیب GIS & RS & Web شوراي عالي اطلاع رساني، 1384
 11. مدلسازی پیش بینی آورد رودهای منتهی به سد امیرکبیر(کرج)با تآکید بر بودجه برفی با بکارگیری تصاویر IRS و Modis، شرکت سهامی آب منطقه ای تهران ، 1384
 12. اصلاح مدلهای ارتفاعی توسط روش مثلث بندی ، معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت معلم، تابستان1383
 13. مدلسازی تخمین رسوب در سد قوش قیه (لیلان چای) با استفاده از GIS & RS  ، سازمان مدیریت منابع آب ایران ،خرداد 1383
 14. تهیه مدل پهنه بندی خطر ناشی از فرسایش آبکندی در حوضه آبکند بیجار با استفاده از GIS & RS ، سازمان مدیریت منابع آب ایران ،تیر  1383.
 15. بررسی تغییرات کاربری و تغییرات رسوب در حوضه سد گلستان شماره 2 ، سازمان مدیریت منابع آب ایران ،1383.
 16. مطالعه تطبیقی  تحولات ژئومورفولوژیک و تغییرات اقلیمی کواترنری در کویر میقان(اراک)، طرح پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی- 1391
 17. Structure of Database in Iran's River  Basin,Tarbiat Moalem University,2006

كتابها: 

 1. مبانی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در علوم جغرافیایی، سفارش انتشارات سمت، مرحله ویراستاری، 1399
 2. شواهد یخچالی در شمالغرب ایران و دوره پلیستوسن در کردستان، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، 1395
 3. فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی، جلد اول، قطب علمی مخاطرات محیطی، 1393
 4. مخاطرات محیطی، قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، 1394
 5. مباني سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي ، انتشارات دانشگاه پيام نور ، 1389
 6. سیستم های اطلاعات جغرافیایی در محیط سه بعدی .GIS سه بعدی در ArcGIS. انتشارات جهاد دانشگاهی ، 1384
 7. کاربرد ArcView در ژئومورفولوژی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم ، اردیبهشت 1383   

 

مقالات

 1. Thresholds of Environmental Physical Resilience of Tehran Metropolis,2021. Sci J Rescue Relief 2021; Volume 13; Issue 1
 2. Reconstruction of spatiotemporal change of Hoz-e-Sultan playa Journal of Applied Remote Sensing, 12(3), 035009 (2018)
 3.  Explaining And Analyzing The Effects Of Natural Hazards (Earthquakes) On The Urban Environment with An Emphasis On Institutional Capacities From the Viewpoint Of Elites (Case Study Zahedan City, Applied Ecology And Environmental Research, 2020
 4. Glacial Landforms in Border Mountainous Areas Between Iran and Iraq, Asian Journal of Earth Sciences,9(1), 16-26, 2016,
 5. Flood Vulnerability Assessment in Northwestern Areas of Tehran, Journal of Disaster ResearchVol.11 No.4, 2016. 
 6. Physical Development of Arak City Applying Natural Indicators, European Journal of Geography Volume 7, Number 3:98 - 109, September 2016. Association of European Geographers.
 7. An Investigation of Chaos in Micro-Landforms in the Gavkhooni, Wetland Geodynamics Research International Bulletin (GRIB), Vol. (2), No. 02, SN:06, Summer 2014
 8. An Application of Geomorphologic Indices in Classification of Fluvial Landforms: a Case Study of Razavar River، Geodynamics Research International Bulletin, Vol. (3), No. 04, SN:12, Winter, 2015
 9. Earthquake effects on occurrence of slope instability, Case Study (Khoye and Salmas Provinces)، Geodynamics Research International Bulletin (GRIB), Vol. (II)– No. 01, SN:04, Special Issue on 2013 Saravan Earthquake, Sistan & Baluchestan.

 1. Detection of Karstic Groundwater Flow System: A Case Study of Prao-Bisetoun Limestone Mass, Kermanshah Province, Iran, IBWRD International Bulletin of Water Resources & Development, Vol. (II)– No. (04)- S.N. (07)- Autumn 2014 3rd Article– P. 27-39

 1. An Analysis of Land Use Instability in Urban Settlements in Southwestern Tehran  Metropoli, farhadi & ghahroudi, Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST) . Issue 21(2), January 2014, pp. 91-98.

 

 1. Geomorphological and Sedimentological evidence of alpine glaciers in the Zagros Mountains, Dinevar, Iran, Journal of Tethys: Vol.1, No. 1, 85-95,ISC. 2013.

 1. Multi-criteria evaluation to select sitesfor ecotourism facilities: a case studyMiankaleh Peninsula, An International Journal ofTourism and Hospitality Research Anatolia: Pages 373-394 | Received 29 Dec 2011, Accepted 12 Jul 2012, Published online: 15 Aug 2012

 1. Urban flooding management using the natural drainage system case study: Tehran, capital of Iran, Floods: From Risk to Opportunity (IAHS Publ. 357,2013,Red Book.
 2. Hazard Zonation of Occurrence of Mass Movementsin Iran Mountain Roads through Fuzzy LogicMethod and AHP, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, IJACS/2012/4-8/448-457.

 1. Estimating Snow Budget of Karaj Dam Reservoir, American Journal of Applied Sciences, Sciences,6(5): 2009

 1. Developing a climate model for Iran using GIS., Theoretical and Applied Climatology, 2007

 1. Spatial distribution and mapping of risk elements pollution,in agricultural soils of southern Tehran, Iran, PLANT SOIL ENVIRON., 56, 2010 (6): 288–296

 1. Assessment of As and Cd contamination in topsoils of Northern Ghorveh (Western Iran): role of parent material, land use and soil properties, Environ Earth Sci DOI 10.1007/s12665-011-0935-x

 1. Monitoring of costal landforms changes in north of Persian Gulf( Asaluyeh Region),Iran, Environmental Application & Science, 4(4). 2009.

 1. پهنه بندی حساسیت سیل در حوضه آبخیز رود کشکان با استفاده از دو مدل   EBF و WOE، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شمارۀ سی و سوم، بهار 9

 1. پایش تغییرات خط ساحلی کرانه‌های جنوب‌خاوری دریای خزر از 1356 تا 1396، مجله مخاطرات محیط طبیعی
 2. ارزيابي ناپايداري دامنه ها در ناحيه راه آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجي تفاضلي راداري" پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي، سال ۸، شماره ۳، صفحه۱۸۳_۲۰۲، ۱۳۹۸.
 3. "كاربرد شاخص هاي مورفوتكتونيكي در تحليل مخاطرات زمين لغزش در راه آهن ناحيه لرستان" مديريت مخاطرات محيطي، سال ۶، شماره ۱، صفحه۵۱_۶۶، ۱۳۹۸.
 4. "سنجش و ارزيابي ميزان تاب آوري مناطق شهري در برابر سيلابهاي شهري (مطالعه موردي: شهر اروميه)" فصلنامه توسعه پايدار محيط جغرافيايي، سال ۱، شماره ۲، صفحه۱_۱۵، ۱۳۹۸.
 5. "ارزيابي پارامترهاي كيفيت آب سطحي با استفاده از تكنيكهاي آماري چند متغيره )مطالعه موردي: حوضه آبخيز رودخانه ارس(" تحقيقات منابع آب ايران، سال ۱۵، شماره ۲، صفحه۳۱۹_۳۲۸، ۱۳۹۸.
 6. "كاربرد سنجش از دور و مدل رياضي فراكتال در بررسي رفتار و تغييرات لندفرمهاي ژئومورفولوژيكيرودخانه ارس" پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي، سال ۷، شماره ۴، صفحه۷۳_۹۲، ۱۳۹۸
 7. .تاثیر تغییر کاربری اراضی بر کیفیت آب در حوضه پیش کوه تفت د استان یزد، هیدروژئومرفولوژی، شماره 16، 1397
 8. بررسی روند تکاملی پهنه های گلی باتلاق گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 9 پیاپی 70، شماره 2، 1397
 9. تاثیر نوسانات سریع سطح دریای خزر بر سواحل جزیره سدی میانکاله، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال یازدهم شماره 40، 1397
 10. ارزیابی راهبردهای محیطی در توسعه شهری(مطالعه موردی: شهر زاهدان)، فصلنامه علوم محیطی، دوره شانزدهم ، شماره 1، 1397
 11. بررسی تغییرات خط ساحلی کرانه جنوب خاوری دریای خزر طی دوره زمانی 1987-2015، پژوهش های ژئومرفولوژی کمی، سال ششم شماره 2، 1396
 12. آسیب پذیری تأسیسات آب و فاضلاب شمال تهران در مقاتل رواناب (منطقۀ یک آبفا )، مدیریت مخاطرات محیطی، دوره 4، شماره 1، بهار 1396
 13. ارزیابی خطر پذیری مسیر انتخابی احداث راه آهن حد فاصل اصفهان و اهوازدر مقابل زلزله، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال چهارم شماره 4، 1396
 14. تغییرات مکانی پلایای حوض سلطان دوره 2016-1991، پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، سال پنجم، شماره 4، بهار 1396.
 15. امكان سنجي جمع آوري رواناب در شبكه بزرگراههاي تهران، مطالعه موردي منطقه 1 و 3 تهران. علوم جغرافيايي - انجمن جغرافيايي ايران، سال پانزدهم، شماره 52، بهار 1396.
 16. بررسی پتانسیل تولید رواناب سطحی با استفاده از پهنه بندی به روش SCS CN مطالعه موردی منطقه 2 شهرداری تهران، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نوزدهم، شماره 5، 1396
 17. توسعه فیزیکی شهر اراک با بکارگیری ویژگیهای سطح زمین، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال دهم ، شماره 36، 1396
 18. چرا دانش مخاطرات، ضرورت استفاده از دیدگاه ژئوفرکتال در ردیابی مخاطرات، مدیریت مخاطرات محیطی(دانش مخاطرات سابق)، دوره 3 شماره 4، زمستان 1395
 19. سیر تکوینی نظریه های ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 27، پیاپی 64، شماره 4 ، 1395
 20. آسب پذیری ناشی از سیلاب شهری، مطالعه موردی، تهران درکه تا کن، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 17، بهار 1395
 21. پتانسیل حرکات دامنه ای در حوضه رودخانه زنگمار، شهر ماکو، فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 55، پاییز 1395.
 22. رویکرد فرم شناسی در استراتژی مدیریت تالاب ها و پلایا ها، مطالعه موردی: پلایای گاوخونی، فصلنامه علوم محیطی، دوره چهاردهم، شماره 2، سال 1395.
 23. توزیع فضایی سیستم های نگهدارنده زیستی با هدف مدیریت بهینه رواناب، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهریچشم انداز زاگرس، دوره هشتم، شماره 28، 1395
 24. شواهد یخچالی در مناطق کوهستانی مرزی ایران، ترکیه و عراق، کوه های بزسینا و دالامپر، فصلنامه کواترنری ایران، دوره 1، شماره 4، زمستان 1394،
 25. آسيب پذيري ناشي از سيلاب شهري در شمال غرب تهران، فصلنامه جغرافيا، شماره 46، پاييز 1394
 26. چالش هاي توسعه كالبدي شهر سنقر در اثر انباشت نهشته هاي يخچالي و ناپايداري دامنه اي، مجله پژوهش هاي بوم شناسي شهري، شماره 12، پاييز و زمستان 1394  صص 9-16
 27. شناسايي سيستم جريان زيرزميني كارستي در توده آهكي پراو بيستون، استان كرمانشاه، منيژه قهرودي تالي، طاهره جليليان، فرشاد عليجاني  ، نشريه منابع آب و توسعه، شماره 7، پاييز 1393
 28. رد یابی مخاطرات پلایای حوض سلطان با بررسی آشفتگی در میکرو لندفرم ها، دانش مخاطرات سابق (مدیریت مخاطرات محیطی فعلی)، دوره 1، شماره 2، زمستان 1393.
 29. توزیع فضایی سیستمهاي نگهدارنده زیستی باهدف مدیریت بهینه ي رواناب، منطقه 2 تهران، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، چشم انداز زاگرس، دوره هشتم شماره 28، تابستان 1395
 30. قهرودی،م. درفشی، خ. 1394. بررسی آشفتگی در الگوی خطر سیلاب در تهران. مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال دوم، شماره 2 ، تابستان 1394. صفحات 16-1
 31. قهرودی. منیژه، کاظم نصرتی و اسماعیل عبدلی، 1394. تخمین برف مرز در آخرین دوره یخچالی در حوضه دالاخانی،           جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 58، صص46-231.         26
 32. آستانه هاي ژئومورفولوژيكي آبكند زايي در حوضه آبريزكچيك، شمال شرق استان گلستان ، محمد رضا ثروتي*، منيژه قهرودي تالي، عابد گل كرمي، اسماعيل نجفي، فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، شماره 32، بهار 1393  صص 231-249
 33. تالاب ها: گنجينه هاي ناشناخته ، فرزانه درخشان بابايي، دكتر عزت اله قنواتي، دكتر منيژه قهرودي تالي   ، فصلنامه رشد آموزش جغرافيا، شماره 106، بهار 1393
 34. قهرودی تالی، منیژه، ثروتی، محمد رضا، حسنی قارنایی، رسول، 1392. تحلیل ناپايذاري هاي حاصل از نهشته هاي يخچالي در حوضه رود زاب كوچك، فصلنامه ی علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره ی 43،  پاییز 92 ، 17-1
 35. بررسی پتانسیل تخریب  لرزه خیزی با بکارگیری مدل های چند شاخصه، مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تهران

     مجله علمی- پژوهشی تحلیل های کمی در ژئومرفولوژی، انجمن ایرانی ژئومرفولوژی، 1392

 1. پدیده کویر زایی در تالابهای ایران، مطالعه موردی : تالاب میقان، جغرافیا و مخاطرات محیطی،سال اول ؛ شماره 4، 1391
 2. پهنه بندی بهره وری آب گندم دشت ورامین تحت مدیریت های مختلف کم آبیاری، مجله آبیاری و زهکشی ایران، شماره 1، جلد پنجم، 1390
 3. ارزيابي آسيب پذيري ناشي از سيلاب در شهر تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی امداد و نجات، شماره 3

1391

 1. آسیب پذیری خطوط ریلی شمال دشت لوت در مقابل سیلاب، جغرافیا و مخاطرات محیطی،سال اول ؛ شماره 2، 1391
 2. تخمین و مقایسه قلمرو برفهای دائمی در عصر یخچال و بین یخچالی، مطالعه موردی: حوضه رودخانه هراز، فصلنامه جغرافیا و توسعه،سال نهم،  شماره 25، زمستان 1390
 3. شناسایی پهنه های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با بکارگیری تکنیک PCA و شاخص OIF، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول-شماره سوم-بهار 1390
 4. تاثير آلاينده هاي فيزيكو-شيمايي بر تشديد سيستم هاي (فرايند) هوازدگي در كلانشهر تهران، منيژه قهرودي تالي، محمد رضا ثروتي، سيد حسن صدوق، كاظم نصرتي، طيبه عبدالملكي،مجله پژوهش هاي دانش زمين، شماره 8، زمستان 1390
 5. مكانيابي اراضي مستعد توسعهي باغهاي ميوه با تاكيد بر عناصر و عوامل اقليمي كشاورزي با رويكرد GIS & RS (مطالعهي موردي : گردو استان تهران)فاطمه فلاحتي، بهلول عليجاني، منيژه قهرودي تالي، محمدجواد براتي  فصلنامه جغرافيا و پايداري محيط، شماره 2، بهار 1391  ص 43
 6. بررسی تصمیمات سیاسی بر ناپایداری و تحولات ساختاری زمین و مسکن شهری ناشی از رویکرد سیاسی : مورد بجنورد ، جغرافیا و توسعه شماره 23، تابستان 1390
 7. پهنه بندي خطر حركات توده اي با استفاده از روش منطق فازي (مطالعه موردي حوضه آبريز سيرا)، مريم ايلانلو ، ابراهيم مقيمي ، محمدرضا ثروتي ، منيژه قهرودي تالي  ، مجله مطالعات برنامه ريزي سكونتگاههاي انساني، شماره 11، تابستان 1389
 8. ارزیابی موقعیت مکانی شبکه مسیلهای تهران، فصلنامه جغرافیایی لار، 1390 
 9. کاربرد مدل یکپارچه سیلاب شهری درکلان شهرها، مطالعه موردی:  شمالشرق  تهران، پژوهش های بوم شناسی شهری، سال اول، پاییز و زمستان 1388
 10. ارزیابی خطرپذیری طوفان های ماسه ای در ایران با بکارگیری توابع بولین، فصلنامه جغرافیایی نسیم بامداد، 1390
 11. پایش تغییرات خط ساحلی و لندفرمهای ژئومرفولوژیکی خلیج فارس با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی، فضای جغرافیایی، سال دهم، شماره 30 تابستان 1389
 12. تحليل هم ديدي واچرخندها بر خشكسالي هاي فراگير خراسان، ، جغرافيا و توسعه ناحيه اي بهار و تابستان 1387; -(10):105-118
 13. كاربرد مدل رگرسيون لوجستيك در ارزيابي پتانسيل  زمين لغزش، مطالعه موردي: حوضه رود نوژیان، محيط جغرافيايي، سال اول-شماره اول- پاييز 88  
 14. کاربرد WebGIS در مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی ; مقاله، فصلنامه علمی امداد و نجات شماره 1 بهار 88; موسسه آموزش علمی-کاربردی هلال ایران
 15. آشکار سازی تغییرات لندفرمهای ساحلی منطقه عسلویه ;   مفاله ،فصلنامه جغرافیایی سرزمین شماره 22 سال 1388; دانشگاه آزاد اسلامی
 16. پهنه بندي خطر وفوع زمين لغزش در دامنه هاي شمالي شاه جهان (با استفاده از GIS)، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي  ، 1386                                                                                                                        
 17.  كاربرد مدل وزني در پهنه بندي پتانسيل زمين لغزش مطالعه موردي: حوضه آبريز سرخاب (استان لرستان)،  فصلنامه جغرافيايي سرزمين، شماره 5، 1386
 18. روشهاي ساخت و اصلاح مدلهاي ارتفاعي ، مطالعة موردي : حوضة آبريز سد گلستان 2،1385پاييز ، نشریه علمی پژوهشی  پژوهشهای جغرافیایی ، شمارة 57 ، مؤسسه جغرافیای ، دانشگاه تهران ،
 19. ارزيابي مدل  SCS-CN در تخمين رواناب  مطالعة موردي:حوضة آبريز سد اميركبير،1385،  مجلة علمي-پژوهشي جغرافيا و توسعه شمارة 7، پژوهشكدة علوم زمين
 20. كاربرد مدلهاي رقومي ارتفاع در كاهش بلاياي طبيعي در جاده ها، مطالعة موردي جادة چالوس از سد كرج تا تونل كندوان ، 1385،فصلنامة جغرافيايي سرزمين ،علمي پژوهشي ، سال سوم ، شمارة 10، تابستان
 21. كاربرد متا ديتا در مديريت يكپارچة نواحي ساحلي( مطالعة موردي: خور موسي)،1384 ، مجلةعلمي پژوهشي، جغرافيا و توسعة ناحيه اي،شمارة 5،
 22. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت روستایی ،1384، مجلة علمي ترويجي ماهنامه دهیاری ها، شماره 14
 23. كنترل ساخت و ساز روستايي با ايجاد سيستم مديريت پايگاه داده ،1384، مجلة علمي ترويجي ،ماهنامه دهیاری ها، شماره 16
 24.    سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS وجایگاه آن در آموزش ،1383، فصلنامه آموزش ، معاونت آموزش جهاد دانشگاهی ، بهار 1383
 25. ارزیابی روش تحلیل ماتریسی (سلولی )(  GIS) در تعیین نواحی مستعد حرکنهای دامنه ای ،1383 ،    فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،شماره2
 26. ارزیابی روش کریجینگ در درون یابی ، 1382،نشریه علمی پژوهشی  پژوهشهای جغرافیایی ،شماره43 ، مؤسسه جغرافیای ، دانشگاه تهران
 27. پهنه بندی تخریب ناشی از زلزله در شهرستان کرج ،1381، نشریه آباد بوم ،کانون مهندسان شاختمان و فرایند توسعه

مقالات ارائه شده در كنفرانس ها:

 1. Vulnerability and risk analysis of water facilities in metropolitan of Tehran region1", Proceedings of 2 international conference of science and Engineering in technology Era , ۲۰۱۷.
 2. Climate changes impacts in Meghan playa (Arak-Iran)", Proceedings of 4 th international confrence Earth Science Climate Change, PP. 55_56, 2015.
 3. The necessity of zonation of Iran railways to formulate flood management strategies", Proceedings of 4 th international confrence Earth Science Climate Change, PP. 59_60, 2015.
 4. The effect of sediment transport on the Geomorphology of the Iranian northern coastal area, Case study: the coastal dunes in Bandar Anzali area, 2th international conference on coastal zone, 17-18 July Melbourne Australia, 2017
 5. Vulnerability Of East Iran Railway Against Floods , Iternational conference on Flood Management, Saopaulo,Berezil, 2015.

 1. Flood Vulnerability Assessment In Tehran City (Iran), Iternational conference on Flood Management, Saopaulo,Berezil, 2015.
 2. Damaging effects of climate change on Playa GeotourismGavkhouni,Geomorphic. , Processes And Geoarchaeology From Landscape Archaeology To Archaeotourism, August, Moscow-Smolensk, Russia, 27-31, 2012,
 3. The Impacts Of Climate Change On Geotourism In Maharlou Playa, Iran, Processes And Geoarchaeology From Landscape Archaeology To Archaeotourism, August, Moscow-Smolensk, Russia, 27-31, 2012,
 4. Impact Of Quaternary Climate Changes On Slope Instabilitycase Study:Molab Mountain Basin(Zal River), Iran.32ndinternationalgeographical Congress. Cologne,August 26-30 2012.
 5. An Investigation On The Origins Of Dust Storms And Their Development Over Iran, اولین هم اندیشی بین المللی ریزگردها با منشائ طبیعی در ایران،کرمانشاه  5-3 خرداد 1391 .
 6. Urban Flooding Management Using Natural Drainage Pattern, Case Study: Tehran As The Capital Of Iran , 5th International Conference On Flood Management (Icfm5), 27-29 September 2011, Tokyo-Japan
 7. Assessment Of Climate Change In Southern Caspian Sea  (Khazar Sea), Astrakhan, Russian Federation, 19-20 October 2010
 8. Integrated Flood Management in Tehran Using GIS And Remote Sensing , 6th International Remote Sensing & Gis Conference And Exhibition, MRSS 2010, PWTC, Malaysia. April 28-29, 2010
 9. The changes of snowline in Haraz basin, north of Iran. the 7th International Conference on Geomorphology, Melbourne2009,
 10. Impact Assessment of litlogy in landforms of Polour basin in Iran. the 7th International Conference on Geomorphology, Melbourne,2009
 11. Comparative Study Climatic Changes with Contemporary Basin River Changes in Iran, XIIIth IWRA World Water Congress,1-4 September, Montpllier,France,2008
 12. Zonation of flash floods in urban areas. A Case Study: Darband basin in North Tehran, 4th International Symposium on Flood Defiance, may 2008, Toronto,Canada,
 13. Prediction of Rain and Snow Budget in Estimation of Rivers’ Input to Amir Kabir Dam’s Reservoir by Means of IRS and MODIS Images, 6th FIG Regional Conference San José, Costa Rica 12–15 November 2007
 14. Assessment of Cell Analysis (GIS) Method inDetermining Areas Prone to
 15. Slope Movements, Sixth International Conference on Geomorphology, September 7-11,   2005, Zaragoza, Spain.
 16. The combination of GIS ,RS and ANN in the modelling of sediment prdiction, Sixth International Conference on Geomorphology, September 7-11, 2005,Zaragoza,Spain.
 17. Assessment of Variance Analysis (Scheffe’s Method), In the Modification of GIS Sediment Models(A Case Study:Lar River Basin), Human mpacts on Soil Quality Attribute , September 12-16, 2005, Isfahan, Iran
 18. Application of Scheffe ,s Method in the Modification of GIS Quantitative Modeles ( A Case Study of the Modification of the Sediment Model in Lar River Basin ) Asia GIS china. 2003
 19. نگاهی نو به جایگاه ژئودایورسیتی در چشم انداز ژئومورفولوژی ایران، 1399. پنجمین همایش ملی  انجمن ژئومرفولوژی، ژئومرفولوژی و نگاه نو.
 20. قهرودي تالي منيژه، افشاري امير، "ارزيابي تاثير ساختار ژئومورفولوژيكي و كاربري اراضي در تشديد رواناب شهرستان تويسركان" هفتمين كنفرانس جامع مديريت و مهندسي سيلاب، صفحه۱_۱۵، ۱۳۹۸.
 21. قهرودي تالي منيژه، غياثوند سهيل، "چالش هاي خطوط ريلي ايران در سيلاب هاي بهار ۹۸" هفتمين كنفرانس جامع مديريت و مهندسي سيلاب، ۱۳۹۸.
 22. قهرودي تالي منيژه، افشاري امير، "پتانسيل رخداد سيلاب در راه آهن تهران - گرگان" چهاردهمين كنگره انجمن جغرافيايي ايران، ۱۳۹۸.
 23. خدري غريب وند لادن، قهرودي تالي منيژه، سبك خيز فاطمه، "نقش مطالعات ژئوشيميايي در ارزيابي تحولات ژئومورفولوژيكي پلاياها (مطالعه موردي: پلاياي گاوخوني)" ششمين همايش ملي ژئومورفولوژي و چالش هاي پيش رو، ۱۳۹۷.
 24. شريعت شيما، قهرودي تالي منيژه، "ارزيابي بهترين سناريو جمع آوري مديريتي در بهبود كميت سيلاب هاي شهري با استفاده از مدل SWMM، مطالعه موردي: شهرستان اسلامشهر" ششمين همايش ملي ژئومورفولوژي و چالش هاي پيش رو، ۱۳۹۷.
 25. قهرودي تالي منيژه، افشاري امير، "الگوي پراكنش فضايي مخاطرات و شاخص فضاي ژئومورفولوژي مطالعه موردي: استان تهران" ششمين همايش ملي ژئومورفولوژي و چالش هاي پيش رو، ۱۳۹۷.
 26. قهرودي تالي منيژه، خدري غريب وند لادن، علي نوري خديجه، "تحولات اقليمي و گسترش پلاياها در ايران" سيزدهمين كنگره جغرافيايي ايران، صفحه۱۰۹۴_۱۱۰۶، ۱۳۹۷.
 27. سبكخيز فاطمه، خدري غريب وند لادن، قهرودي تالي منيژه، "بررسي نوسانات آب و هوايي كواترنري بر اساس شواهد فيزيكي و بيولوژيكي (مطالعه موردي تالاب گاوخوني)" اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي انجمن كواترنري ايران با شعار( شناخت محيطي، آينده در امتداد گذشته)، ۱۳۹۶.
 28. قهرودي تالي منيژه، "ارزيابي تاب آوري شمال تهران در مقابل سيلاب شهري" تابآوري محيط زيستي شهرهاي ايران، ۱۳۹۶.
 29. قهرودي تالي منيژه، "پتانسيل آسيب پذيري شبكه خطوط ريلي ايران در مقابل سيلاب" پنجمين كنفرانس جامع مديريت و مهندسي سيلاب، ۱۳۹۶.
 30. دیدگاه نظری ژئومورفولوژی در مخاطرات محیطی، پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (  ژئومورفولوژی و چالش¬های محیطی )، 26 مهرماه 1396،دانشگاه فردوسی مشهد.
 31. راهبردهای مدیریتی بحران سیل در کاهش آسیب پذیری شبکه های سازه ای، مطاله موردی: شبکه خطوط ریلی ایران، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، 2016.
 32. مدیریت رودخانه در حوضه های کوهستانی با شاخص های نیمه اتوماتیک، سومین همایش ملی ژئومورفولوژی و بحران آب، 1394
 33. اثرات بحران آب بر آشفتگی میکرولندفرم ها در حوضه های انتهایی ایران، سومین همایش ملی ژئومورفولوژی و بحران آب، 1394
 34. کاربرد سیستمهای هشدار سیل در شناسایی  آسیب پذیری خطوط راه آهن در شرق ایران

(حدفاصل ایستگاههای تل حمید، مرازون و دره انجیر)، سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، تهران، 11-10 اردیبهشت 1392

 1. بین النهرین مرکز اصلی ریزگردها در جهان اسلام، پنجمین کنگره بین المللی جهان اسلام، تبریز،19-18 مهرماه  1391
 2. سامانه اطلاعات مکانی سیلاب شبکه خطوط ریلی جمهوری اسلامی ایران ، مطالعه  موردی:خطوط ریلی بافق تا کاشمر، نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک ، دانشگاه شهید بهشتی تهران 20-18 اردیبهشت 1391
 3. پلایاها، تشدید کننده ریزگردها در ایران، ژئومرفولوژی و زیستگاه انسان، تهران،9 اسفند ماه 1391
 4. قلمروهای هوازدگی شهری درکلان شهرتهران، مطالعه موردی : مناطق ( یک ،سه، چهار وشش )، ژئومرفولوژی و زیستگاه انسان، تهران،9 اسفند ماه 1391
 5. مدیریت آب در بخش کشاورزی جهان اسلام با بکارگیری میکرو بانکها، مطالعه موردی: استان گیلان،پنجمین کنگره بین المللی جهان اسلام، تبریز،19-18 مهرماه  1391
 6. پهنه بندی مخاطرات ژئومورفولوژيك جاده ای با استفاده از مدل فازی(FUZZY)،  (نمونه موردی : محور ارتباطی  حمیل سرآبله)، ژئومرفولوژی و زیستگاه انسان، تهران،9 اسفند ماه 1391
 7. كاربرد باندهاي حرارتي در ارزيابي تغييرات دمايي خطواره ها، (مطالعه موردي: شمال شهر تهران)، سی و یکمین گرد همایی علوم زمین،تهران، 12-11 آذر ماه 1391
 8. توسعه پایدار با مدیریت سیلابهای سطحی در مناطق خشک، مطالعه موردی: حوضه کویر سیاه کوه یزد(با تاکید بر ابرکوه). اولین همایش توسعه پایدار در نواحی خشک، ابرکوه28-27 اردیبهشت 1391
 9. کاربرد سیستمهای یکپارچه تحلیل سیل (IFAS) در مدیریت سیلاب خطوط راه آهن مطالعه موردی: خطوط ریلی بافق تا کاشمر،دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران:نقش فناوریهای نوین در کاهش آسیبپذیری ناشی از حوادث غیر مترقبه، تهران 31-30خرداد 1391
 10. طراحی مدل داده مفهومی برای مدیریت سیلاب و رفع خطر آبگرفتگی خطوط ریلی در ناحیه شرق حدفاصل بافق- کاشمر، نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک ، دانشگاه شهید بهشتی تهران 20-18 اردیبهشت 1391
 11. تحلیل فضای کلان شهر تهران از منظر پدیده رواناب شهری،همایش منطقه ای معماری و کالبد شهری،آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد بندرانزلی،5  اردیبهشت 91
 12. ضرورت پایش تغییرات رود های مرزی مطالعه موردی : رودخانه ارس(حوضه دوزال)، شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها، زاهدان 31-30 فروردین 1391
 13. کاربرد تکنیک PCA و شاخص OIF در شناسایی کانیهای تبخیری درپلایاها، مطالعه موردی: دریاچه مهارلو، دومین همایش علوم زمین، 10 خرداد 1390، آشتیان
 14. مدیریت مخاطره لنداسلاید با بکارگیری بانک داده جغرافیایی ،مطالعه موردی : شهرستان ماکو، همايش ملي جغرافيا و مديريت محيط، و 25 مهر ماه 1390 - دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا
 15. کاربرد تصاویر حرارتی و مادون قرمز سنجنده+ETM در شناسایی اشکال کارستی، مطالعه موردی : سینک هولها در ارتفاعات شمالغرب کامیاران،پانزدهمين همایش انجمن زمین شناسی ایران، انجمن زمین شناسی ایران، 23و24 آذر 1390، تهران دانشگاه تربیت معلم
 16.  مدیریت آب با پهنه بندی نیاز آبی گیاهان، مطالعه موردی : کشت گردو در استان تهران، پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران، کرمان ، اسفند 1390
 17. کاربرد مدل Fuzzy-Logic در شناسایی منابع آبهای زیرزمینی کارستی، مطالعه موردی: حوضه سیروان، یازدهمین کنفرانس سراسری آبیاری و کاهش تبخیر،دانشگاه شهید باهنر کرمان،  کرمان 18-20 بهمن 1390
 18. ضرورت حفظ پلایاها درتعادل ژئومرفولوژیکی بوم های بیابانی، مطالعه موردی: پلایای گاوخونی، همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی، نجف آباد ، 1390
 19. ارزیابی عامل های موثر و پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک ، نخستين همايش ملي آرمان شهر ايراني، نور 1390
 20. بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر حجم رواناب شهری تولید شده در منطقه 22 کلان شهر تهران ،  مطالعه موردی:  منطقه 22 ­شهر تهران، نخستين همايش ملي آرمان شهر ايراني، نور 1390
 21. ضرورت مدیریت بحران در پلایاهای ایران،مطالعه موردی: پلایای مهارلو، 1390، یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، تهران، شهریور 1390
 22. تغییرات الگوی فضایی طوفانهای گرد و غبار ایران، دومین همایش فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار،یزد     بهمن ،1389           
 23. اثر بافت و شوری خاک بر بهره وری آب گندم در سطح زیر کشت ورامین، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب،  اردیبهشت 1390،
 24. کاربرد سنجش از دور  در پهنه بندی سطوح زیر کشت واقعی و پتانسیل گندم در ورامین ،  پنجمین همایش اندیشه های نو در کشاورزی ، اصفهان ، بهمن 1389   
 25. تغییر برفمرز، شاهدی بر تغییرات اقلیمی در رشته کوه البرز، اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم، مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی، 1390
 26. تحلیل فضایی شبکه جمع آوری سیلابها در کلان شهر تهران، سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی در کلان شهر تهران، 1390
 27. تحولات کواترنری ، ضرورت مدیریت به هم پیوسته آب و خاک در حوضه قزل اوزن، دومین سمینار ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران، شرکت آب منطقه ای زنجان، 1390
 28. ناپایداری ناشی از نئوتکتونیک در کلانشهر تهران، مطالعه موردی : منطقه 1 شهرداری تهران،

سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی در کلان شهر تهران، 1390

 1. ارزیابی و مدل سازی فرونشست زمین در جنوبغرب کلانشهر تهران، سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی در کلان شهر تهران، 1390
 1. سهم کواترنر در ناپایداری دامنه ای، مطالعه موردی : حوضه رود کلوه(جنوبغربی آذربایجان)، کنفرانس کواترنری در ایران، 1389
 2. تاثیر حوضه های بالا دست بر رخداد سیلاب در مناطق مسکونی تهران، مطالعه موردی: تاثیر حوضه فرحزاد در منطقه 2 تهران، کنفرانس ملی مدیریت سیلاب شهری، تهران، 1389
 3. کاربرد مدل فازی در تحلیل فضایی  مخاطرات ژئومورفولوژیکی  در حوضه رود کرج، دهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران، 22-24 تیرماه 1389
 4. کاربرد سنجش از دور در پهنه بندی سطوح زیر کشت واقعی و پتانسیل گندم دشت ورامین، پنجمین  همایش   ملی    ایده    ها ی   نو   در    کشاورزی، خوراسگان اصفهان، دانشکده کشاورزی، 1389
 5. مدیریت آب در مناطق مرزی کشورهای اسلامی  با پایش سیلاب و هرز آب، مطالعه موردی :حوضه رود هیرمند یا هلمند ،چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام،زاهدان، 25-27 فروردین 1389
 6. مدیریت آب در زمینهای کشاورزی با بکارگیری الگوریتم Geodatabase مطالعه موردی :اراضی کشاورزی جنوب تهران، دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ، 19 تا 21 بهمن ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 7. کاربرد مدل Fuzzy-Logic در ارزیابی فرسایش پذیری،مطالعه موردی : حوضه آبریز سدزاگرس (گیلانغرب)،1388،دومین همایش علوم جغرافیایی، ارومیه
 8. تغییرپذیری عناصر اقلیمی در حوضه رودهای ایران،سومین کنفرانس مدیریت منابع ایران،مهر 1387
 9. سامانه هاي مكاني در مديريت سيلابهاي شهري،مطالعة موردي: منطقه 3 شهرداري تهران، همایش اطلاعات مکانی و مدیریت یکپارچه شهری،آبان 1387
 10. كاربرد ژئومورفولوژي و آمار زمين در ارزيابي هوازدگی فيزيكي مصالح ساختمانی در تهران،جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي  در آمايش سرزمين و مديريت محيط، دانشگاه آزاد مهر ماه 1387
 11. واحدبندی هیدرومورفولوژیک راهبردی در مدیریت سیلاب شهر تهران،چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیر عامل در پایداری ملی، 1387
 12. كاربرد مدل هيدرولوژيكي AGREE Method در مديريت مسيلها ، همايش ملي مهندسي مسيل ها (كال ها) ، مشهد 1386
 13. پيش بيني زير ساختار داده هاي مكاني در حوضه هاي رودها در ايران، سومين همايش سيستمهاي اطلاعات مكاني (GIS85)، سازمان نقشه برداري و سازمان منطقه اي آزاد قشم،1385
 14. مدیریت سیلاب شهری با طراحی Geodatabase،مطالعه موردي: شهر نور در استان مازندران، دومين كنفرانس مديريت جامع بحران در حوادث غير مترقبه 1385
 15. کاربرد روشهای تحلیل واریانس در ارزیابی مدلهای پهنه بندی بلایای طبیعی ، کنفرانس مخاطرات زمین ، بلایای طبیعی و راه کارهای مقابله با آنها، مهرماه 1384 ، تبریز
 16. پيش بيني سيلاب در حوضه سد گلستان (2) با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و شبكه هاي عصبي مصنوعي، کنفرانس مخاطرات زمین ، بلایای طبیعی و راه کارهای مقابله با آنها، مهرماه 1384 ، تبریز
 17. کاربرد   Web GIS   در مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی، دومین همایش بین المللی مدیریت امداد و نجات ،جمعیت هلال احمر ایران ، اردیبهشت 1384
 18. پهنه بندي قلمروهاي هوازدگي در ايران ، نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران ، دانشگاه تربيت معلم ، 8-9 شهريور 1384
 19. کاربرد GIS در مدیریت بحران زلزله ، نشست علمی "مدیریت بحران زلزله" معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم .1383
 20. کاربرد تصاویر لندست TM در اکتشاف کانی ها و سنگ ها ، گردهمایی علوم زمین ، وزارت صنایع و معادن ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ، 27-29 بهمن 1382
 21. بلایای طبیعی در جهان اسلام ، دومین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام ، دانشگاه تربیت معلم ،1382
 22. پهنه بندی تخریب ناشی از زلزله در شهرستان کرج ،فرمانداری کرج ،همایش کزج شناسی نشریه آباد بوم ،کانون مهندسان شاختمان و فرایند توسعه ، 1381
 23. پهنه بندی تخریب ناشی از زلزله در شهرستان کرج ،فرمانداری کرج ،همایش کزج شناسی 1381
 24. مدیریت امداد و ضرورت پهنه بندی ناپایداری دامنه ها( پهنه بندی ناپایداری دامنه هادر شهرستان سنندج) ،سازمان هلال احمر ،1381
 25. کاربرد مدلهلی سریهای زمانی در پیش بینی و تخمین رسوب در حوضه رود لار ، همایش پژوهشها و قابلیتهای جغرافیا در عرصه سازندگی ،مؤسسه جغرافیای دانشگاه تهران ،1379
 26. مدل پيش‏بيني خشكسالي استان كرمان، جهاد دانشگاهي استان كرمان ، اسفند 79
 27. كاربرد سامانه‏هاي اطلاعات جغرافيايي در اصلاح مدلهاي تجربي برآورد رسوب ،همایش GIS، مجموعه مقالات  77GIS سازمان نقشه‏برداري،1377
 28. کاربرد مدلسازی داده های مکانی و زبانی SQL در مدیریت دفاعی ، دانشگاه امام حسین، 1377
 29. کارتوگرافی در محیط اتوکد ،کنگره جغرافیدانان تبریز ،1376

معاونت پژوهشی : آقای دکتر محمد حسین آدابی
 
تحصیلات : دکترای رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوب
پست الکترونیک: m-adabi@sbu.ac.ir
شماره تماس : 29902613
Responsive Image
 مدیریت اجرایی و برنامه ریزی : آقای دکتر احمد صادقی

تحصیلات : دکترای اقتصاد
پست الکترونیک :
شماره تماس : 29902627


 
Responsive Image

حوزه روابط عمومی : جناب آقای دکتر صالحی / جناب آقای  مهندس حاجی


تلفن تماس : 29902641

رییس دفتر : سرکار خانم صادقی

 

تلفن: 29902626- 021

دورنگار: 22431690- 021

 
احمد صادقی فرزند براتعلی در 27 اسفند 1343 در تهران (پایتخت ایران) به دنیا آمد. وی دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در مدارس مذهبی شهر تهران گذراند و در سال 1362 موفق به اخذ دیپلم در رشته علوم تجربی در سال 1362 گردید. پس از سپری نمودن خدمت وظیفه در سال 1366 در کنکور سراسر شرکت و در رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی در دانشگاه تهران پذیرفته شد و در آنجا مشغول به تحصیل گردید و در تاریخ 20/11/1370 در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شد. وی همزمان در وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلم مشغول به کار شد. ایشان در سال 1374 به دانشگاه تربیت مدرس منتقل و به عنوان رئیس اداره پژوهشی دانشکده کشاورزی مشغول به فعالیت گردید. وی در سال 1376 در آزمون کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی شرکت نمود و پس از قبولی در دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول به تحصیل شد. نامبرده در تاریخ 26/10/1378 از پایان نامه خود به راهنمایی آقای دکتر سپهردوست با عنوان "بررسی تأثیر سیاست‌های اقتصادی - دولت اجتماعی بر صنایع روستایی سیستان و بلوچستان ”.دفاع نمود. مشارالیه دوره دکترای خود را در سال 1385 در رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه پوترا مالزی آغاز کرد و در تاریخ 20/3/1389  از رساله خود زیر نظر پروفسور دکتر محد غزالی محی الدین با عنوان زیر دفاع نمود:
 " The Impact of Pricing Policy on Demand for Water in the Iranian Agricultural Sector"
 

1) مشاور رياست، دبیر و عضو شورای معاونین اداره آموزش و پرورش منطقه 14 تهران (1366 لغایت 1373)

2) دبیر شورای پژوهشی و رئیس اداره پژوهش دانشكده كشاورزي و پژوهشگر پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس (1374 لغایت 1382)

3) مشاور رياست دانشگاه و عضو شورای مدیران دانشگاه صنعت آب وبرق (1382 لغایت 1384)

4) مدرس دانشگاه صنعت آب وبرق (1384 لغایت 1392)

5) معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1393 لغایت 1394)

6) پژوهشگر مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی (1394 لغایت 1396)

7) مدرس و رئیس اداره اجرایی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (1397 تا کنون)

8) مدیر پشتیبانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (1398-1399)
 

طرح هاي تحقيقاتي انجام شده:

1) تخمين هزينه خاموشي برق در بخش كشاورزي (1380-1379، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) - همکار
2) برآورد بهره وري در صنايع روستائي و بررسي رابطه كارائي عوامل توليد با رشد ارزش افزوده (1381-1380) - همکار
3) بررسی وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور از دیدگاه دانشجویانِ فارغ التحصیل (84-82) مجری
4) ارزیابی پروژه هلدینگ شرکت سپهر (1390- دانشگاه صنعت آب و برق) همکار

  مقالات علمي چاپ شده:

1- صادقي،ا.(1380). بررسي اقتصادي صنايع روستايي استان مازندران. فصلنامه علمي- پژوهشي فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ، سال اول، شماره اول، بهار1380. (ISC0.213, Q1)
2- صادقي ،ا.، سپهردوست، ح. (1380). آثار سياستهاي دولت در زمينه هاي اعتباراتي- تسهيلاتي و ارزي بر بهره وري نيروي كار در صنايع روستايي سيستان وبلوچستان. فصلنامه علمي- پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال نهم، شماره33،بهار1380. (ISC0.029, Q4)
3- صادقي، ا. و خلوتي،ص. (1380). برآورد توابع توليد زير بخشهاي صنايع روستايي استان بوشهر. فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش و سازندگي، جلد14،شماره3،پاييز1380.
4- كريم،م.ح،صادقي،ا. و پيري،ع. (1380). بررسي مزيت نسبي بخش كشاورزي استانهاي كشور از بعد ارزش افزوده و مقايسه آن با ساير بخشهاي اقتصادي در طول برنامه پنجساله (74-1369). مجله علمي- ترويجي علوم انساني دانشگاه سيستان وبلوچستان، سال هفتم، ويژه نامه اقتصاد و مديريت، شماره پياپي17، دي ماه1380
5- صادقي،ا. و سعیدی اقدم، م. (1393). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای فازی. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی, 2(4), 117-156.
 6- نیکبخت، ح.، شهبازی، د.، صادقی، ا.، بحیرایی، ع. (1395). مطالعه تطبیقی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از روش های ریسک نامطلوب. فصلنامه نظریه‌های اقتصاد مالی. سال اول، شماره اول. بهار
7- صادقی، ا.، میر، س. م.، محدث، س. ا.، ثنائی، م. (1396). تحلیل روند تغییرات مزیت نسبی تولید نباتات صنعتی ایران، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، شماره 16. (ISC0.075, Q2)
8- خدابخشی، م.، صادقی، ا. (1396). بررسي تأثير اندازه و طراحي بسته‌بندي بر قصد خريد و رضايت مشتری. فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون بسته‌بندی. شماره 31. (ISC0.211,Q1)
9- محدث حسینی، س، ا.، صادقی، ا. (1397). تحلیل هزینه - فایده کشت گونه‌های دارویی- تجاری استان خراسان رضوی. دو فصلنامه علمی - پژوهشی کشاورزی بوم شناختی. دوره 8، شماره 2.
10- سعیدی اقدم، م.، صادقی، ا.، بحیرایی، ع.، اسفندیاری، م.، حاج نصراله ئی، م. (1399). برنامه ریزی راهبردی شهری پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شهر قزوین). مطالعات جامع در مدیریت شهری, 1(2), 1-20.
11- صادقی، ا.، نفیسی، و.، کریم، ا. (1399). بررسی عوامل موثر بر دانش پذیرش کالای ایرانی در رسانه‌های اجتماعی. سیاست‌های راهبردی و کلان، (28)،
  1- Ghazali, M., Attari, J., Sadeghi, A., & Arrif, H. (2009). Review of water pricing theories and related models. African Journal of Agricultural Research, 4(13): 1536-1544. (ISI & Q3)
2- Sadeghi, A., Ghazali, M., Arrif, H., & Baheiraie, A. (2009). Determining the Economic Value of the Irrigation Water in Production of Wheat in Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(6): 1391-1402. (ISI & Q3)
3- Sadeghi, A., Ghazali, M., Arrif, H., & Attari, J. (2010). Estimation of Irrigation Water Demand for Barley in Iran: The panel Data Evidence. Journal of Agricultural Science, 2(2):31-40. (Q1 & Indexed by FAO)
4- Sadeghi, A., Karim, M.H., Ghazali, M., Khodabakhsh, M., and Nazari Hashemi, S.R. (2012). Estimation of Irrigation Water Demand Function for Tomato in Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4(12): 760-769 – (ISC).
5. Saeidi aghdam, M., Alam Tabriz, A., Bahiraie, A., Sadeghi, A. (2021). Modelling Crowdfunding Ensemble Learning Prediction. Advances in Mathematical Finance and Applications, (), -. doi: 10.22034/amfa.2020.1905837.1467
 

فهرست مقالات ارايه شده در مجامع علمي:

1- سپهردوست، ح.، صادقي، ا. (1379). بررسي اقتصادي صنايع روستايي استان سيستان و بلوچستان.  همايش شناخت استعدادهاي بازرگاني- اقتصادي استان سيستان وبلوچستان.
2- صادقي، ا. (1379). بررسي مزيت نسبي بخش كشاورزي از بعد اشتغال و مقايسه آن با ساير بخشهاي اقتصادي. سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران، مشهد.
3- صادقي، ا. (1380). تحليل اقتصادي ساختار توليد گوشت گاو و گوساله در استانهاي كشور، دومين سمينار پژوهشي گاو وگاوميش كشور، زاهدان.
4- صادقي، ا.، کریم، م. ح .، غزالي، م.، اريف، م. (1391). تعيين ارزش اقتصادي آب آبياري براي توليد گوجه فرنگي در ايران. هشتمين همايش دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران. شيراز.
5- باستانی، م.، نیک زاد، م.، صادقی، ا. (1392). برآورد ميزان خسارت زيست محيطي ناشي از مصرف سوخت با استاندارد يورو 2 (رهيافت بيكل). سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست.
6- نیک زاد، م.، میر، م.، باستانی، م.، صادقی، ا.، عرب امیری، ص. (1392). برآورد ارزش تفريحي و حفاظتي پارك كوهستاني صفهي اصفهان: رهيافت هزينه سفر انفرادي. اولين همايش ملي محيط زيست، صنعت و اقتصاد.
7- نیکزاد، م. صادقی، ا.، مطیعی، ن. (1392). بررسی فراتحلیلی سرمایه‌گذاری و توسعه بخش کشاورزی (راهی مطمئن برای مقابله با تحریم های اقتصادی). نهمين همايش دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران. تهران
8- مدیحی، س. ف.، صادقی، ا.، کرمی، ا.، شنکایی، ر.، ثنایی طرقبه، م. (1392). تخمین هزینه‌های تعدیل تجاری بخش کشاورزی ایران در صورت تشکیل بازار مشترک اسلامی. نهمين همايش دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران. تهران
9- مطیعی، ن.، موسوی، س. م. م.، باستانی، م.، صادقی، ا. (1396). تأملی پیرامون دورکاری و اثرات آن بر توسعه روستایی. دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت واقتصاد در توسعه ايران. تهران. (ISC)
10- خدابنده لو، گ.، صادقی، ا. (1396). بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، ایران. تهران. (ISC)
11- خدابنده لو، گ.، صادقی، ا. (1396). بررسی تاثیر رقابت در بازار سهام بر ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، ایران. تهران. (ISC)
12- صادقی، ا.، آقایی، ف. (1396). بررسی رابطه داده‌های حسابداری و دامنك اعتباری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم. ایران. کرج. (ISC)
13- نجاری طایفه، م.، صادقی، ا. (1396).  بررسی عوامل مؤثر (عوامل اقتصاد کلان) بر نقدینگی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی پژوهش ‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه. ایران. خراسان. (ISC)
14- نجاری طایفه، م.، صادقی، ا. (1396). بررسی عوامل مؤثر (عوامل خاص بانک) بر نقدینگی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنگره ملی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری نوین. ایران. تهران. (ISC)
15- صادقی، ا.، آقازاده سلطانی، ن.، شرافت، م،م.(1397). بررسی رابطه بلند مدت بین قیمت انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی. دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه. گرجستان. تفلیس.
16- بهمن‌پور، ف.، صادقی، ا. (1397). بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و پاداش پرداختی به مدیران در شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی. ایران. شیراز. (ISC)
17- بهمن‌پور، ف.، صادقی، ا. (1397). بررسی رابطه بین قدرت مدیریت و پاداش پرداختی به مدیران در شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس ملی اندیشه‌های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی. ایران. شیراز. (ISC)
18- صادقی، ا.، میر، س، م.، شریعت، ح. (1398). بررسی تاثیر عدم اطمینان بر عناصر استرتژی آمیخته ی بازاریابی در بازارهای صادراتی نوظهور (مطالعه موردی صنایع غذایی). چهارمین کنفرانس در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی. ایران. تهران. (ISC).
19- صادقی، ا.، شرافت، م، م . (1398). تاثیر گردشگری بر رشد اقتصادی ایران (مدل چند متغیره مشتق شده از نظریه رشد سولو). چهارمین کنفرانس در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی. ایران. تهران.  (ISC).
20- صادقی، ا.، شرافت، م، م.، حسینی، س .س. (1398). بررسی رابطه بدهی دولت و رشد اقتصادی و نقش بحران مالی در این رابطه. چهارمین کنفرانس در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی. ایران. تهران.  (ISC).
1- karim, M.H, sadeghi, A. (2002). Comparative Advantage of Surplus Value in Agricultural Sector Compares to other Economic Sectors. 4th ASAE Conference, Malaysia.
2- Sadeghi. A., Karim Koshteh, M.H. and Rouzbehan, Y. (2002). Employment Comparative Advantage Agriculture Sector in Iran, 4th ASAE Conference, Malaysia.
3- Sadeghi, A., Ghazali, M., Arrif, H., & Attari, J. (2008). An Econometric Estimation of Irrigation Water Demand for Barley in Iran, FEP 2008 Seminar, Malaysia. 
4- Sadeghi, A., Khodabakhsh, M., Ghazali, M., Motiee, N., and Nazarihashemi, SR. (2012). An Econometric Estimation of Irrigation Water Demand for watermelon in Iran, International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR), V55. 18- (Indexed by Academic Focus & OUM)


دروس تدريس شده:

1) اقتصاد- دبيرستانهاي آموزش وپرورش منطقه 14 تهران (حق التدریس-6 سال)
2) بررسي فني واقتصادي طرح هاي كشاورزي- مركز آموزش عالي تعاون (8 ساعت)
3) مباني علم اقتصاد- دانشگاه صنعت آب وبرق (167 ساعت)
4) آشنایی با نظام  هدفمند کردن یارانه ها- دانشگاه صنعت آب وبرق (160 ساعت 20 دوره 8 ساعتی)
5) مباني علم اقتصاد- دانشگاه صنعت آب وبرق کارشناسی ارشد
6) اقتصاد مهندسی - دانشگاه صنعت آب وبرق- کارشناسی 
7) اقتصاد خرد دانشگاه آزاد قزوین  - کارشناسی
8) اقتصاد کلان - دانشگاه آزاد قزوین - کارشناسی
9) اقتصاد کلان - دانشگاه صنعت آب وبرق- کارشناسی ارشد 
10) حسابداری واحد کشاورزی دانشگاه تهران - کارشناسی
11) حسابداری و امور مالی در کشاورزی دانشگاه تهران - کارشناسی ارشد
12) اقتصاد توسعه کشاورزی تکمیلی دانشگاه تهران - کارشناسی ارشد
13) تجزیه و تحلیل سیاست کشاورزی تکمیلی دانشگاه تهران کارشناسی و کارشناسی ارشد
14) اقتصاد ایران- دانشگاه صنعت آب وبرق- کارشناسی ارشد 
15) توسعه اقتصادی و اقتصاد ایران دانشگاه آزاد قزوین دکتری
16) اقتصاد شهری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین کارشناسی ارشد
17) اقتصاد مدیریت  و مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین کارشناسی ارشد
18) سازمانها، نهادها و بازارهای پولی و مالی (ایران و بین الملل)- دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد
19) مدیریت و اقتصاد صنعتی-  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین   کارشناسی
20) تصمیم گیری در مسائل مالی -  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین   کارشناسی ارشد
21) تحلیل آماری -  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین   دکتری
22) روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته -  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین   دکتری
23) اقتصاد روستایی ایران دانشگاه شهید بهشتی
24) اقتصاد جغرافیای ایران دانشگاه شهید بهشتی


داوري مجلات
 1. Journal of Agricultural Extension and Rural Development
 2. African Journal of Agricultural Research (ISI)
 3. Scientific Research and Essays (ISI)
 4. Universal Journal of Education and General Studies (UJEGS)
 5. International Research Journal of Library, Information and Archival Studies (IRJLIAS)
 6. Journal of Medicinal plants and By-product
 7. فصلنامه مطالعات و ارزيابي سياستهاي راهبردي
 8. مجله تحقیقات منابع آب ایران
 9. فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان
 10. مجلۀ محیط شناسی
 11.  پژوهشنامه بازرگانی11- زمينه‌ها و علايق تحقيقاتي:     
1) اقتصاد توسعه و توسعه پایدار               2) اقتصاد کشاورزي     3) اقتصاد سنجی 
4) اقتصاد منطقه‌اي و آمایش سرزمین             5) اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی  
6) بازارها، سازمانها و نهادهای پولی و مالی      7) اقتصاد مدیریت و  مدیریت مالی
8) جغرافیای اقتصادی، اقتصاد فضای شهری و اقتصاد منطقه‌ای
 9) اقتصاد اشتراکی یا مشارکتی (تسهیمی)


12. تالیف و ترجمه:
1          ترجمه    بکارگیری استتا برای اصول اقتصادسنجی، 1396 - لی سی ادکینز آر کارتر هیل احمد صادقی  و بهروز حسن‌پور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
2          ترجمه    آمار برای علوم اجتماعی،1397 باهامان ابوسماح توریمان ساندی توسط احمد صادقی، مهران سعیدی اقدم - نسیم عشقی            جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
3          تالیف:     اداره امور عمومی در اسلام، 1398؛      محمد خدابخش - احمد صادقی، دانشگاه پیام نور
4          گردآوری: 4 جلد ماخذ شناسی اقتصاد اسلامی، 1397 - حسین صمصامی و همکاران                   انجمن اقتصاد اسلامی ایران
 

پایان‌نامه های راهنمایی شده:

1-  تاثير محافظه کاري و حاکميت شرکتي در بهبود توانايي مدل پيش بيني عملکرد مالي شرکتها        علي آقازاده

2 - فعاليتهاي تامين مالي وبازده اتي سهام قيمتي وسهام رشدي در بازار اوراق بهادار سيدمحمدرضا مسعوديان

3 - بررسي رابطه بدهي دولت و رشد اقتصادي و نقش بحران مالي در اين رابطه       سيده سعيده حسيني

4 - بررسي عوامل موثر بر بذيرش بانکداري اينترنتي (مورد مطالعه : بانک سبه استان قزوين)   يوسف حيدري

5 - رابطه بين رابطه پاداش مديران اجرايي با عملكرد مالي و كيفيت حاكميت شرکتي           محمدباقر ميرزايي انبوهي

6  - بررسی تاثير عدم اطمينان بر عناصر استراتژي اميخته بازاريابي در بازارهاي صادراتي نو ظهور (مطالعه موردي صنايع غذايي)         حميد شريعت

7 -  بررسي تاثير تغييرات سياستي بر كارايي و بازدهي نسبت به مقياس موسسات مالي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران     ليلا رحماني

8-   بررسي رابطه بلند مدت ميان مصرف انرژي، رشد اقتصادي و توسعه مالي          نسيم اقازاده سلطاني

9 - بررسي تأثير مديريت سود بر کارايي سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران        رمضانعلي بهرامي

10-  بررسي رابطه بين چرخه عمر واحد تجاري و انتخاب ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران           محسن فعال ثمرين

11 -  بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و  پیامدهای اقتصادی افشای اطلاعات بانکی     الهام بيات بابلقاني

12 -  بررسي رابطه بين داده هاي حسابداري و دامنک (يا تفاوت) اعتباري بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    فيروز اقايي

13 - بررسي رابطه بلند مدت بين عوامل كلان اقتصادي(نوسانات قيمت نفت، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، تورم، توليد ناخالص ملي و بيكاري ) بر ريسك كشوري در ايران  محمد خدايي

14 - بررسي تاثير رقابت دربازارسهام برريسك سقوط قيمت سهام درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران      گل ارا خدابنده لو

15 - بررسي رابطه بين گستره صنعت و اطلاعات خاص بنگاه در بنگاه هاي صنعتي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران           مهدي عبديان

16 - بررسي عوامل موثر بر اعتماد به استفاده از بانکداري با موبايل در بانکهاي ملي وملت شهر تهران       پروين شيخ حسني

17 - بررسي رابطه بين رقابت بانكي و تسهيلات تكليفي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فاطمه فرجي انزابي

18 - بررسي رابطه علي شاخص‌هاي توسعه مالي و توسعه بازار بيمه با رشد اقتصادي در ايران    سميرا عسكري مهرآبادي

19 - برسي عوامل موثر (عوامل اقتصادي و عوامل خاص بانك) بر نقدينگي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار       مجيد نجاري طايفه

20-  بررسي تاثير گردشگري بر رشد اقتصادي ايران (با استفاده از يک مدل چند متغيره مشتق شده از نظريه رشد سولو)       محمد مهدي شرافت

21 -  اثرات مشوق هاي مالي دولت در عملکرد نوآوري شرکت      الهام كرمانشاهي

22 -  بررسي تاثير ريسك. تمركز و كارايي هزينه بر سودآوري بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    الهه نوريه

23 -  ارائه مدل تركيبي جديد مبتني بر الگوريتم هاي هوش مصنوعي جهت تعيين روند حركتي شاخص بورس اوراق بهادار تهران         هومن قاسمي همامي

24 - بررسي رابطه بين قدرت مديريت، هزينه نمايندگي و پاداش پرداختي به مديران در شرکتهاي حاضر در بورس اوراق بهادار استان تهران            فريد بهمن پور

25        بررسي رابطه تنوع درآمد و کارايي در بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    سمانه حسن كاويار

26        بررسي رابطه بين تامين مالي خرد اسلامي و رفاه اقتصادي و اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهر تهران          حميد درگي

27        تاثير سيستم (هاي) برنامه ريزي منابع سازماني بر عملكرد مالي و عملياتي شركت مديريت شبكه برق ايران با در نظر گرفتن نقش ميانجي مدبريت دانش       بهرام درگي

28        بررسي رابطه بين شايستگي فناوري اطلاعات و ظرفيت نواوري با چابکي سازماني و عملکرد در شرکت ايران خودرو        مهدي ملكي فر

29        تاثير ريسكهاي نقدينگي ، اعتباري و عملياتي بر ثبات بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران         نگين ايماني شمس آباد

30        بررسي تاثير عوامل مختلف مديريت يكپارچه بر عملكرد مديريت پروژه در شركت نستله ايران         هومن هماوندي

31        بررسي رابطه بين يكپارچه سازي زيرساخت هاي سيستم هوش تجاري و مزيت رقابتي در گروه قطعات خودرو عظام       مينو كارانديش

32        سي رابطه بين ويژگي هاي هيات مديره و رفتار هزينه نامتقاران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    عباس باقری

33        بررسي عوامل موثر بر پذيرش کالاي ايراني در رسانه‌هاي اجتماعي      وحيد نفيسي

34        بررسي تاثير توسعه واسطه هاي مالي، درجه باز بودن و قاچاق محصولات کشاورزي بر ارزش افزوده بخش کشاورزي و درآمد گمرکي            زهرا ملك پور