نام و نام خانوادگی    ​​ ​سمت/ مسئولیت​ اطلاعات تماس​  
معصومه صادقی​ ​رییس دفتر دانشکده ​29902626 
فریده مهرعلیان​​ اتاق تایپ​

29902621

 

رقیه روزگار​ کارشناس ارشد آز میکروسکپی 29905609
اعظم زرین​ کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی​ 29902603​
مریم یزدان فر​ رییس اداره آموزش​ 29902603​
فاطمه کریمی​ کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی​ 29902603​
موسی محمدی​ دبیرخانه​

29902606​

 

لیلا شاهرخی​ کارشناس آموزش کارشناسی​ 29902639​
زهرا گودرزی​ کارشناس آموزش کارشناسی​ 29902639​
مرتضی شرف پور کارشناس پژوهشی​

29902611

مرجان مختاریان​ کارشناس آزمایشگاه رسوب​ ​29905614
سمیه دژاپن​  کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی     29902612​
زهره علاء الدینی​  کارشناس گروه زمین شناسی​ 29902628​
لیلا رضایی​  کارشناس گروه جغرافیا 29902649​
مرجان مختاریان  کارشناس ارشد آز تهیه مقطع نازک​ 29902607​
بهزاد پوروردی​  مسئول سمعی و بصری 29902632​
فریده کاکایی مسئول کتابخانه

29902640

 

حسین حاجی  کارشناس IT        29902641​
     
  عوامل اجرایی  
فردین قربانی   3086
قوچعلی یوسفی   3086
میلاد آذرمی   3086
یعقوب عبدی   3086