صفحه اصلی
انتخاب جناب آقای دکتر قورچی به عنوان مدرس نمونه دانشکده علوم زمین
  • 4231 بازدید

 

جناب آقای دکتر مرتضی قورچی استادیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش در جشنواره آموزش ( روز معلم و بزرگداشت مقام استاد ) که در تاریخ 17 اردیبهشت 1403 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به عنوان مدرس نمونه دانشکده علوم زمین انتخاب شدند.

هیات رئیسه و کلیه اعضای دانشکده علوم زمین ، کسب این موفقیت را به آقای دکتر قورچی تبریک عرض نموده و از  درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون برای ایشان مسئلت دارند.​​​​​​​​​​​​​​

افزودن نظرات