صفحه اصلی
انتصاب سرپرست گروه حوضه های رسوبی و نفت
  • 1094 بازدید

 

دکتر سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی آقای دکتر انوشیروان لطفعلی کنی، استاد زمین شناسی دانشکده علوم زمین به عنوان سرپرست گروه حوضه های رسوبی و نفت این دانشکده منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است :


 

افزودن نظرات