صفحه اصلی
جدول زمان بندی آزمون مصاحبه دوره دکتری سال تحصیلی 1402-1401
  • 3863 بازدید

 

جدول زمان بندی آزمون دوره دکتری سال تحصیلی 1402-1401 به همراه فرم های مورد نیاز را می توانید از لینک های زیر دانلود نمایید.

ساعت مصاحبه رشته ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

اصلاحیه : راهنمای ثبت نام غیر حضوری مرحله دوم ( مصاحبه)

 

فرم شماره 1

 

فرم شماره 2

 

فرم شماره 3

 

فرم شماره 4

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

زمان و روز مصاحبه گروه جغرافیای طبیعی

 

نکته : داوطلبان محترم به دفتر گروه سرکار خانم رضایی مراجعه نمایید و مدارک مورد درخواست را بصورت فیزیکی تحویل گروه دهید. 

شماره تماس خانم رضایی : 29902649

شماره تماس مدیر گروه : 29902602

گرایش تاریخ / ساعت حضور
ژئومورفولوژی

21 /3  ----  ساعت 9:30 الی 13

22 / 3  ---- ساعت 8:30 الی 12:30

23 /3 ----   ساعت 9 الی 12:30

آب و هواشناسی

23 /3  ----  ساعت 9:30 الی 13

24/ 3  ---- ساعت 8:30 الی 12:30

25 /3 ----   ساعت 9 الی 12:30

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

زمان و روز مصاحبه گروه جغرافیای انسانی و آمایش

 

نکته : داوطلبان محترم به دفتر گروه سرکار خانم رضایی مراجعه نمایید و مدارک مورد درخواست را بصورت فیزیکی تحویل گروه دهید. 

شماره تماس خانم رضایی : 29902649

گرایش تاریخ / ساعت حضور
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

24 /3  ----  ساعت 9 الی 16

25 / 3  ---- ساعت 9 الی 16

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

23 /3  ----  ساعت 9 الی 16

24/ 3  ---- ساعت 9 الی 16

جغرافیای سیاسی

24 /3  ----  ساعت 9 الی 16

25 / 3  ---- ساعت 9 الی 16

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

زمان و روز مصاحبه گروه حوزه های رسوبی و نفت

 

 

1-   مصاحبه دکتری شاخه  علوم زمین - رسوب شناسی   در روزهای  22 و 23 از ساعت  9 الی  15  در محل دانشکده علوم زمین برگزار می شود 

 نماینده شاخه رسوب شناسی آقای دکتر ده یادگاری  جهت پاسخگویی به داوطلبین و تحویل مدارک     شماره تماس آقای دکتر احسان ده یادگاری    09153163976

      

2-  مصاحبه دکتری شاخه علوم زمین - تکتونیک در روزهای  21 و 22 و23  از ساعت 9 الی 15 در محل دانشکده علوم زمین بــرگزار می شود .  

نماینده شاخه تکتونیک آقای دکتر  محسن احتشامی جهت پاسخگویی به داوطلبین و تحویل مدارک  شماره تماس آقای دکتر محسن احتشامی  09352535638

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

زمان و روز مصاحبه گروه زمین شناسی معدنی و آب

 

  1. مصاحبه دکتری رشته علوم زمین -آب های زیرزمینی   23و24 خردادماه   ساعت 9 صبح الی 13
  • نماینده : آقای دکتر فرشاد علیجانی جهت دریافت مدارک و پاسخگویی به سوالات داوطلبین

شماره تماس 09166818179

  1. مصاحبه دکتری رشته علوم زمین زمین شناسی اقتصادی  21و22 خردادماه ساعت  9 الی 13
  • نماینده : آقای دکتر مهرداد بهزادی  جهت دریافت مدارک و پاسخگویی به سوالات داوطلبین
  • شماره تماس :  09124407484

  1. مصاحبه دکتری رشته علوم زمین پترولوژی   21و22  خردادماه  ساعت  9 الی 13
  • نماینده :  آقای دکتر بهمن رحیم زاده جهت دریافت مدارک و پاسخگویی به سوالات داوطلبین  شماره تماس  :   09127965200

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

زمان  و روز مصاحبه دکتری گروه سنجش از دور

 

ردیف

تاریخ

روز

ساعت

1

1401/03/21

شنبه

17 8:30

2

1401/03/22

یک شنبه

17 8:30

 

 

 

 

 

 

افزودن نظرات