صفحه اصلی
انتخاب پروژه پژوهشی پابده-جهرم به عنوان طرح برگزیده پژوهشی دانشگاهی توسط وزارت عتف
  • 3409 بازدید

پروژه پژوهشی-صنعتی پابده-جهرم به کارفرمایی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت تحت عنوان "بایوستراتیگرافی (بر اساس فرامینیفرها) و بررسی ایزوتوپ های اکسیژن و کربن سازندهای پابده-جهرم در اطراف گسل کازرون" که اجرای آن به عهده آقایان دکتر محمد حسین آدابی و دکتر عباس صادقی بوده است، از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان "طرح برگزیده دانشگاهی" در سال 1399 انتخاب و معرفی گردید.

ضمن تبریک به مجریان محترم این پروژه در کسب رتبه مذکور و تلاش های بی وقفه آن ها در تحکم حلقه ارتباط صنعت با دانشگاه یادآور می شود که بودجه پروژه مذکور 30 میلیارد ریال بوده است که 20 میلیارد آن صرف خرید تجهیزات دستگاهی گردیده است. همچنین موفقیت در پروژه پابده-جهرم و پروژه های ماقبل آن منجر به جلب اعتماد شرکت ملی نفت نسبت به توان پژوهشی مرکز پژوهش های نفت و گاز دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و انعقاد قرارداد ده ساله و واگذاری پروژه های متعدد در حال اجرا گردیده است.

افزودن نظرات