صفحه اصلی
انتخاب جناب آقای دکتر محمدحسین آدابی به عنوان مدرس برگزیده
  • 2230 بازدید

 انتخاب شایسته استاد محترم جناب آقای دکتر محمد حسین آدابی را به عنوان مدرس برگزیده دانشکده علوم زمین در جشنواره آموزش دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 1400/2/19 تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیق بیشتر در عرصه های نوین آموزشی و پژوهشی می نمایم.

دکتر جمیله توکلی نیا، ریاست دانشکده علوم زمین

افزودن نظرات