صفحه اصلی
اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی نفت دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شدند
  • 1229 بازدید

 

جلسه دفاع اولین دانش آموختگان رشته زمین شناسی نفت دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد روز دوشنبه مورخ 16 اسفندماه 1400 در سالن اجتماعات دانشکده علوم زمین برگزار شد.

خانم صبا ظاهری و آقای محمد شجاعی باغینی از پایان نامه های خود به ترتیب با عناوین "ژئوشیمی آلی و مدلسازی زایش هیدروکربن سازند کشف رود در شرق مزداوند (جنوب شرق مشهد)" و " ارزیابی توان هیدروکربن زایی و مدلسازی بلوغ حرارتی سازند کشف رود در غرب دهکده قره قیطان (جنوب غرب سرخس)" با حضور هیات داوران و نماینده تحصیلات تکمیلی دفاع نمودند و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت شدند. این پایان نامه ها به راهنمایی دکتر احسان ده یادگاری و مشاوره دکتر عباس صادقی انجام شد.

خاطر نشان می سازد، اولین پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت در دانشگاه شهید بهشتی در سال 1398 صورت گرفت و تعداد کل دانشجویان این رشته تاکنون به 21 نفر افزایش یافته است.

افزودن نظرات