صفحه اصلی
برنامه مصاحبه پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون
  • 2442 بازدید

نکته مهم :

مصاحبه برای کلیه رشته ها بصورت غیر حضوری ( مجازی) می باشد و دانشکده پذیرای حضوری شرکت کنندگان نخواهد بود.

 

نحوه ورود به جلسات آنلاین دانشکده :

نرم افزار Adobe Connect را از سایت vu.sbu.ac.ir دانلود نموده و لینک کلاس های آنلاین درج شده در جداول گروه های مربوطه را در بخش url نرم افزار وارد نمایید. به عنوان Guest نام خود را وارد نمایید و منتظر اجازه دسترسی از سمت استاد در ساعت مشخص باشید. اتاق جلسه را بدون هماهنگی ترک نفرمایید.

 

دانلود فایل آموزشی راهنمای نحوه ورود به اتاق جلسات

 

موفقیت و بهروزی شما دانشجویان عزیز را از از درگاه ایزد منان خواستاریم.

 

رشته تحصيلي

مصاحبه

لینک سالن مصاحبه

سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی

10/3/1400

ساعت 11-9

http://194.225.24.96/defa-zamin-5

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

چهارشنبه

12/3/1400

9:30

12

http://194.225.24.96/defa-zamin-1

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

چهارشنبه

12/3/1400

9:30

12

http://194.225.24.96/defa-zamin-6

جغرافياي سياسي

سه شنبه

9:30

12 11/3/1400

http://194.225.24.96/defa-zamin-1

آب و هواشناسي

9/3/1400

http://194.225.24.96/defa-zamin-7

ژئومورفولوژي

9/3/1400

http://194.225.24.96/defa-zamin-2

افزودن نظرات