صفحه اصلی
نشست مشترک مسولین پارک علم و فناوری و دانشکده علوم زمین
  • 2745 بازدید

در روز یکشنبه 27 مهرما 1399 نشست مشترک ریاست و هیت همراه پارک علم و فناوری و هیات رئیسه دانشکده علوم زمین  و اعضا منتخب کمیته کارآفرینی دانشکده دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این نشست مشترک دکتر جمیله توکلی نیا رئیس دانشکده علوم زمین و دکتر فریبرز مسعودی معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین ضمن خوش آمدگویی گزارشی در خصوص برنامه های کارآفرینی، تجاری سازی و نوآوری  و چگونگی فعالیت واحد کارآفرینی و اشتغال دانشکده و تفاهم نامه فی مابین دانشکده و پارک و اقدامات صورت گرفته ارایه نمودند.

در ادامه دکتر خیاطیان رئیس پارک علم و فناوری بر اهمیت توسعه و همکاری مشترک پارک و دانشکده تاکید و حمایت های پارک از این مهم را مطرح نمود. سپس دکتر قرویان، دکتر سعدآبادی و دکتر وحیدی با معرفی طرح ها و اقدامات کنونی و آتی پارک علم و فناوری زمینه های حمایتی ممکن را معرفی نمودند. 

در پایان مهندس کولیوند مدیر پشتیبانی و اجرایی پارک و دکتر صادقی مدیر اجرایی و برنامه ریزی دانشکده علوم زمین در امور مرتبط مواردی را مطرح نمودند.

پس از بازدید از دفتر نوآوری و کارآفرینی دانشکده و بازدید از موسسه دانش بنیان عضو پارک توسعه گوهرشناسی ایران، مقرر گردید تا در خصوص توسعه مرکز نوآوری در دانشکده علوم زمین با حمایت و اقدامات طرفین احتمام لازم به عمل آید.