صفحه اصلی
تبریک روز جهانی کار و کارگر
  • 1670 بازدید

روز جهانی کار و کارگر را به زحمتکشان خدوم دانشگاه شهید بهشتی بویژه دانشکده علوم زمین تبریک می گویم.

 

جمیله توکلی نیا

رییس دانشکده علوم زمین

افزودن نظرات