صفحه اصلی
دکتر آدابی به عنوان استاد سرآمد کشوری انتخاب شد
  • 551 بازدید

 

در پنجمین همایش ملی آموزش عالی کشور، استاد گرامی «جناب آقای دکتر محمد حسین آدابی» عضو محترم هیات علمی  و معاون پژوهشی دانشکده علوم زمین به عنوان استاد سرآمد آموزشی کشور  برگزیده شد.

ایشان عضو گروه حوضه های رسوبی و نفت دانشکده می باشند و در همایش ملی آموزش عالی به این افتخار نائل آمدند. 

 

 

افزودن نظرات