صفحه اصلی
رودخانه ها، رگهای زمین
  • 731 بازدید

 

رودخانه ها شریان های حیاتی زمین هستند اما عواملی مانند تخلیه فاضلاب، تصرف حریم رودخانه ها، سدسازی، بهره برداری ازمصالح شن وماسه از حریم وبستر رودخانه ها و تامین نشدن حقابه زیست محیطی برخی از عوامل تهدید رگ های زمین است که نفس این حوضه های آبی را به شماره درآورده است.

14 مارس ( 23 اسفند) روز بین المللی اقدام برای حمایت از رودخانه ها، آب و زندگی و مقابله با سد سازی، در سال ۱۹۹۷ به وسیله شرکت کنندگان اولین نشست بین المللی قربانیان سد سازی در کوریتیبلی برزیل به تصویب رسید و هدف از اعلام این مناسبت، آن است که سلامت حوضه ‌های آبریز را بهبود ببخشیم و خواستار مدیریت عادلانه و پایدار رودخانه ‌ها باشیم.

افزودن نظرات