صفحه اصلی
روز درهای باز دانشگاه، به دانشکده علوم زمین رسید
  • 4706 بازدید

 

روز درهای باز دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 1400/5/4 بر گزار می گردد. در این رویداد  داوطلبان آزمون سراسری با توانمندی ها و رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم زمین به صورت آنلاین و از طریق وبینار آشنا می شوند

 

 

افزودن نظرات