صفحه اصلی
رونمایی از نقشه هفت سین انجمن علمی جغرافیای دانشکده علوم زمین
  • 1553 بازدید
انجمن علمی جغرافیای دانشکده علوم زمین با فرا رسیدن فصل بهار و عید باستانی نوروز، سفره هفت سین را در قالب نقشه جغرافیایی نوروز طراحی نموده است که در این نقشه کشورهایی که نوروز را جشن می گیرند با توجه به اقلیم و رویکرد انسانی موجود با سین های متفاوت مشخص شده است.
این نقشه هم اکنون در طبقه اول دانشکده علوم زمین برای بازدید عموم قرار گرفته است.