صفحه اصلی
نشست شهرهای متاورسی و فرصت های نوین کسب و کار سرمایه گذاری برگزار می شود
  • 4215 بازدید

 

گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران و گروه‌های جغرافیایی دانشگاه تهران،دانشگاه شهیدبهشتی و دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند:

" شهرهای متاورسی و فرصت های نوین کسب و کار و سرمایه گذاری " 

مدرس:محمد اسکندری ثانی  عضو هیت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند.

             زمان برگزاری: سه شنبه ۳۰ آذرماه ساعت ۱۲

 لینک ورود:  https://ac5.birjand.ac.ir/rh9372l0lcnk

افزودن نظرات