صفحه اصلی
وبینار روز باز دانشکده علوم زمین برگزار شد
  • 4724 بازدید

برنامه  روز باز دانشکده علوم زمین در تاریخ 4/5/1400و با حضور رئیس، معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده و مدیران گروه آموزشی از طریق وبینار برگزار گردید.

در این وبینار سرکار خانم دکتر جمیله توکلی نیا رئیس دانشکده با اشاره به این موضوع که دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی اولین دانشکده در نوع خود در کشور است، در رابطه با تاریخچه شکل گیری دانشکده، امکانات ، توانمندی ها و امتیازات این دانشکده در جامعه علمی کشور توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه سرکار خانم دکتر قهرودی معاون آموزشی در رابطه با رشته ها و گرایش های آموزشی دانشکده توضیحاتی ارائه داده و تاکید داشتند با تغییراتی که در دروس گرایش های جغرافیا و زمین شناسی روی داده است، تحولی بنیادی را در این رشته ها شاهد هستیم و این رشته ها در دانشکده علوم زمین تبدیل به علومی کاربردی گردیده است.

هچنین جناب آقای دکتر آدابی معاون پژوهشی و مدیر گروه حوضه های رسوبی و نفت با اشاره به رویکرد های پژوهشی دانشکده ، هدف گذاری آتی دانشکده را در حوزه های پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی و زمین شناسی برشمردند.

 این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر ناصری مدیر گروه زمین شناسی معدنی و آب، جناب آقای دکتر متکان رئیس و دکتر شکیبا معاون مرکز سنجش از دور و  GIS، دکتر حسین زاده مدیر گروه جغرافیای طبیعی و دکتر قورچی مدیر گروه جغرافیای انسانی برگزار شد،  توضیحاتی تکمیلی در زمینه گروه های آموزشی و رویکرد های آنها توسط مدیران گروه های آموزشی ارائه گردید. برنامه پرسش و پاسخ و همچنین پخش فیلم مستند دانشکده علوم زمین خاتمه دهنده مراسم این روز بود.

افزودن نظرات