صفحه اصلی
چاپ سومین کتاب دکتر منصور قربانی در انتشارات اشپرینگر
  • 1415 بازدید

 

چاپ سومین کتاب  در انتشارات اشپرینگر توسط دکتر منصور قربانی

کتاب با عنوان

The Geology if Iran: Tectonic, Magmatism and Metamorphism

توسط دکتر منصور قربانی عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین در انتشارات اشپرینگر منتشر شد. در این کتاب زمین شناسی ایران در طول زمان زمین شناسی با توجه  به جغرافیای  دیرینه و  ژئودینامیک معرفی شده است. در این اثر فاخر علمی، تمام سنگ های دگرگونی و آذرین ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. این سومین کتاب چاپ شده به زبان انگلیسی در انتشارات معتبر اشپرینگر توسط آقای دکتر منصور قربانی است.

 

The book has been published and is available on https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-71109-2

Customer can order it via https://www.springer.com/in/book/9783030711085

 

 

افزودن نظرات