صفحه اصلی
چاپ نخستین اطلس نقشه های یک پانصد هزارم زمین شناسی ایران
  • 4902 بازدید

اطلس نقشه های زمین شناسی   (۱/۵۰۰۰۰۰)، تمام سطح کشور ایران را پوشش می دهد و شامل ۱۲۱ نقشه بامقیاس ۵۰۰۰۰۰ می باشد  که برای اولین بار در ایران وحتی اولین بار در کشور های خاورمیانه  تهیه و  منتشر شده . این اطلس با هماهنگی سازمان زمین شناسی کشور و مدریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران  وانجمن زمین شناسی ایران  تدوین گردید ودر قطع A3چاپ شده است

در حقیقت این اطلس فزون بر اطلاعات پایه نقشه‌های (۱/۲۵۰۰۰۰) کل کشور که توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تهیه شده است حاصل انطباق این نقشه‌ها با زمین است که در سطح کشور توسط مولفان اطلس انجام شده است. خلاصه‌سازی، همسان‌سازی و اصلاح سنی واحدهای سنگی و  ترکیب لیتولوژی با تکیه بر بازدیدهای صحرایی و بهره‌گیری از دانش زمین‌شناسی کل ایران انجام گرفته است.  شروع کار  بروی این اطلس از ۱۳۷۰ خورشیدی(البته نه بطور پیوسته) با عملیات های زمین شناسی  صحرایی منصور قربانی عضو هیت علمی دانشکده علوم زمین اغاز گردید و از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ با کار مشترک دفتری مولفین منصور قربانی و دکتر اذین اهی فر(دانش اموخته دانشگاه شهید بهشتی) به سرانجام رسید

افزودن نظرات