صفحه اصلی
کتاب "برنامه‌های راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری‌‌ها در ایران" به کوشش آقای دکتر عنابستانی منتشر شد.
  • 668 بازدید

 

 

با پیچیده شدن چارچوب فعالیتی شهرها، تغییرات عظیم، عدم قطعیت و خطرپذیری در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ضرورت نگرش راهبردی در برنامه‌ریزی، بیش‌ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. به دلیل محدود بودن شناخت و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف شهری، برنامه‌ریزان باید کمتر به جزئیات و موضوعات غیرقابل‌پیش‌بینی بپردازند و بیشتر بر روی مسائل مشخص و حیاتی تمرکز کنند. به همین دلیل استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی را به دلیل وجود چرخه‌ای، انعطاف‌پذیری و گام‌به‌گام بودن این الگوی برنامه‌ریزی، ضروری می‌دانند، چراکه توسط آن برنامه‌ریزی بر پایه شناخت‌های واقعی و مسائل حیاتی استوار می‌گردد و همچنین این فعالیت به‌صورت گام‌به‌گام صورت می‌پذیرد. کتاب حاضر با تکیه‌بر تجربیات چندساله نگارنده در حوزه نظارت بر تهیه و تدوین برنامه‌های راهبردی- عملیاتی در کشور در شش فصل شامل مبانی نظری، فرایند تدوین، چشم‌اندازسازی، تدوین برنامه راهبردی، تدوین برنامه عملیاتی و محرک‌های افزایش اثربخشی تهیه شده است.

مطالب این کتاب در گام اول مورداستفاده تمام شهرداری‌های کشور و مهندسین مشاور که در فرایند تهیه برنامه‌ها همکاری دارند، قرار خواهد گرفت و در گام بعدی با توجه به این‌که در سرفصل دروس دانشگاهی در رشته‌های مدیریت راهبردی، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، شهرسازی و غیره به‌عنوان یکی سرفصل‌ها محسوب می‌گردد، مورداستفاده دانشجویان و اساتید دانشگاهی در سطح کشور قرار خواهد گرفت. به‌عنوان‌مثال در مقطع دکترای تخصصی رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری درسی با همین عنوان در حال حاضر در دانشگاه‌ها تدریس می‌گردد که مطالب این کتاب برای آن‌ها بسیار مفید فایده خواهد بود.

افزودن نظرات