صفحه اصلی
چاپ کتاب آقای دکتر منصور قربانی در انتشارات اشپرینگر
  • 1992 بازدید

 

کتاب Lithostratigraphy of Iran نوشته آقای دکتر منصور قربانی، عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین توسط انتشارات  Springer به چاپ رسید این کتاب در سال 2016 به انتشارات اشپرینگر ارسال شد، و پس از چندین مرحله اصلاحات، نوسازی و داوری های تخصصی در سال 2018 مراحل نهایی تائید را پشت سر گذاشته و در آغاز 2019 توسط انتشارات اشپرینگر به چاپ رسید. این کتاب به صورت کلی، لیتواستراتیگرافی واحدهای مختلف از پروتروزوئیک تا عهد حاضر را مورد بحث قرار میدهد. هدف اصلی این کتاب فراهم آوردن چارچوب کلی برای سازندها و واحدهای رسوبی ایران است. زمین شناسی کلی حوضه های مختلف رسوبی در قالب دوره زمانی مرتبط با آن همراه با واحدهای چینه شناسی تشریح شده اند. اطلاعات گونه های مختلف فسیلی برای هر سازند آورده شده و سن برخی سازندهای بر پایه اطلاعات معتبر تغییر یافته است. دادهای چینه شناسی موجود در نهایت به صورت جداول خلاصه شده و اکثر منابع موجود آورده شده اند. در نهایت، این کتاب توزیع زمانی و مکانی سازندهای مختلف همراه با موقعیت جغرافیایی، برش نمونه و ترکیب سنگ شناسی هر کدام از سازندها را ارائه میدهد و همچنین تطابق کلی زمانی-مکانی برای تمامی حوضه های رسوبی توسعه یافته انجام شده است. . لازم به ذکر است در تدوین این کتاب از منابع زیاد (بیش از 800 منبع) داخلی و خارجی استفاده شده است. همچنین نگارنده تمامی برش های نمونه و مرجع برای تمام سازندها را از نزدیک مشاهده نمونده و با اطلاعات موجود تطابق داده است.

انتشار این اثر ارزشمند باعث افتخار جامعه علمی زمین شناسی می باشد. دانشکده ضمن تبریک به همکار ارجمند، آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان را دارد.

  

لینک کتاب