کارآموزی

​راهنمای روندنمای فرایند کارآموزی​ دانلود​
دفترچه راهنمای انتخاب واحد کارآموزی​​ دانلود​​
​فرم درخواست كارآموزي 

 

​دانلود
​فرم شماره 1-فرم معرفی نامه 

 

دانلود
​فرم شماره 2-فرم تعيين محل کار آموزی 

 

دانلود
​فرم شماره 3-فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی 

 

دانلود
​فرم شماره 4-گزارش خلاصه فعاليت هاي هفتگي 

 

دانلود​​​
​فرم شماره 5-فرم ارزیابی سرپرست کارآموزی 

 

دانلود
​فرم شماره 6-فرم پایان دوره کارآموزی 

 

​دانلود
​فرم شماره 7-ارزیابی دانشجو از واحد کارآموزی 

 

​دانلود
​فرم شماره 8-شرح نظرات و پیشنهادات دانشجوی کارآموز 

 

​دانلود​
نحوه نگارش گزارش کارآموزي​ ​دانلود