کارشناسی

 

چارت و جدول دروس کا​رشناسی
جدول مهندسی برق گرایش الکترونیک​​ دانلود​​
جدول مهندسی برق گرایش قدرت دانلود
جدول مهندسی برق گرایش مخابرات دانلود
جدول مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار دانلود
جدول مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانلود
چارت مهندسی برق گرایش الکترونیک دانلود
چارت مهندسی برق گرایش قدرت دانلود
چارت مهندسی برق گرایش مخابرات دانلود
چارت مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار دانلود
چارت مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانلود

 


 

فرم های کارشناسی
پرسشنامه ارزیابی کارآموزی دانلود
فرم پروژه ليسانس دانلود
فرم موضوع کارآموزی دانلود
معرفی نامه کارآموزی دانلود
تقاضای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه​ دانلود​

 ​​

​​دفترچه راهنمای کارآموزی و فرم های مربوطه​​

​دفترچه راهنمای انتخاب واحد کارآموزی-دانشکده برق

دانلود​

فرم درخواست كارآموزي​

​دانلود

فرم شماره 1-فرم معرفی نامه​

دانلود

فرم شماره 2-فرم تعيين محل کار آموزی​

دانلود

فرم شماره 3-فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی​

​دانلود

فرم شماره 4-گزارش خلاصه فعاليت هاي هفتگي​

​دانلود

فرم شماره 5-فرم ارزیابی سرپرست کارآموزی​

دانلود​

فرم شماره 6-فرم پایان دوره کارآموزی​

​دانلود

فرم شماره 7-ارزیابی دانشجو از واحد کارآموزی​​

​دانلود

فرم شماره 8-شرح نظرات و پیشنهادات دانشجوی کارآموز​

​دانلود

نحوه نگارش گزارش کارآموزي-دانشکده مهندسی برق​​

دانلود


​​​