افراد

کارکنان

 

پردیس ولنجک​​​
دبیرخانه
مدیر اجرایی پیمان غفوری
کارمند دبیرخانه صابر ابراهیمی
دفتر ریاست
کارمند دفتر ریاست فاطمه میرزایی
آموزش
مسئول اداره آموزش بتول سمیعی
کارشناس امور دانشجویی رقیه محمدی
کارشناس آموزش مهناز مختاری
کمک آموزشی الهام اسدزاده
معاونت‌هاي پژوهشي و تحصيلات تکميلي
کارشناس دفتر پژوهشی
مریم جوادیان فرزانه
کارشناس پژوهشی افتخارالسادات دیان
دفتر مدير گروههای آموزشی
کارمند گروه  الهام اسدزاده​
واحد انفورماتیک
سرپرست واحد انفورماتیک محمد پیروزمند
کارشناس واحد انفورماتیک محسن تقوی
کارمند واحد انفورماتیک 
فاطمه مختاری
آزمايشگاههای آموزشی
كارشناس آزمایشگاه داریوش ناصح
کارمند آزمایشگاه طاهر احد نژاد
کارمند آزمایشگاه​ محمد رضا شاملی​
کتابخانه
کارشناس کتابخانه نیلوفر جوادیان فرزانه
کادر خدماتی
نامه رسان احمد نبیئی
کادر خدمات صفر علی همت زاده
کادر خدمات علی عصری
کادر خدمات مهران قاسمی​
​پردیس شهید عباسپور​​ ​
​​آموزش​
مسئول اداره آموزش​ اکرم عربی​
کارشناس آموزش​ امیر جلینی
کارشناس آموزش​ بهرامعلی چگینی​​​
کمک آموزشی​ ​روح اله جعفری
​معاونت پژوهشی
کارشناس دفتر پژوهش​ زینب هاشم خانی​
دفتر مدیر گروههای آموزشی​