خروج و مراجعت از کشور

نوع خدمت
خروج و مراجعت از کشور
شرح خدمت
دانشجویان خارجی جهت ورود و خروج از کشور می بایست به سرپرستی دانشجویان خارجی مراجعه نمایند و فرایندهای زیر را طی نمایند.
روش دسترسی به خدمت
1-اخذ مجوزاشتغال به تحصیل
2- تکمیل فرم خروج ومراجعت از کشور وارائه به اداره کنسولی
3- ارائه مدارک تکمیل شده به امور کنسولی واقع در میدان فردوسی خیابان شهید موسوی- جنب هتل اسکان
مدارک لازم
1-گواهی اشتغال به تحصیل 2- ارائه اصل گذرنامه 3- تصویر گذرنامه 4- کارت دانشجویی 5- فرم درخواست

محل خدمت :

معاونت دانشجویی - اداره امور کنسولی -اتاق 19- زهره عمیدی مسئول اداره امور کنسولی- تلفن 29903060