وام


وام.JPG

واحد ارائه کننده خدمت
شرح فرایند انجام خدمت
برای رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان متاهل غیر ایرانی فاقد خوابگاههای دانشجویی اداره خدمات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان در هر دوره تحصیلی وام ودیعه مسکن در اختیار این دسته از عزیزان قرار می دهد
فرم‌های مرتبط ، دستورالعملها و بخشنامه ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
ندارد
متقاضی دریافت خدمت
دانشجویان متاهل خارجی متقاضی دریافت وام
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
شماره حساب بانک تجارت کپی گذرنامه کپی کارت دانشجویی تعد نامه محضری سند ازدواج- عدم استفاده از خوابگاه
نحوه دسترسی به خدمت
در دو هفته اول ترم طبق اطلاعیه های صادره از امور دانشجویی دانشگاه دانشجویان می بایست با به همراه داشتن مدارک اعلام شده به کارشناسان امور دانشجویی دانشگاه مراجعه فرمایند.
متصدیان انجام خدمت
مدیریت خدمات دانشجویی اداره رفاه دانشجویی
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
 
زمان و ساعت دریافت خدمت
در دو هفته اول ترم تحصیلی از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح لغایت 15 بعدازظهر مراجعه به کارشناسان امور دانشجویی
میانگین زمان انجام خدمت
5 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
هزینه ندارد
تلفن تماس کارشناس مربوطه
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت