جذب دانشجو

 

 

نوع خدمت
جذب دانشجو
شرح خدمت
متقاضیان تحصیل در ایران و در دانشگاه شهید بهشتی به دو صورت 1- بورس (الف یا ب ) 2- غیر بورس می توانند درخواست خود را ارائه نمایند. غیر بورس: دانشجویانی هستند که با هزینه شخصی و بر اساس مصوبه هیئت امناء دانشگاه متقاضی ادامه تحصیل می باشند و کلیه هزینه های آموزش و رفاهی به عهده خود دانشجو می باشد.
روش دسترسی به خدمت
بورس :
1-درخواست بورس ( الف یا ب ) به شورای بورس وزات علوم
2- مطرح کردن درخواست دانشجو در شورای بورس
3- دریافت معرفی نامه توسط دانشجو از وزات علوم در صورت موافقت
4- مراجعه دانشجو به سرپرستی امور تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی جهت تحویل معرفی نامه
5- ارسال معرفی نامه توسط سرپرستی دانشجویان به آموزش دانشگاه و دانشکده محل تحصیل جهت مطرح شدن در شورای آموزشی
6- ارسال تائید پذیرش در صورت موافقت آموزش دانشگاه به ساختمان چند منظوره آموزش دانشگاه جهت انجام مراحل ثبت نام
7- مراجعه به حراست جهت اخذ کارت دانشجویی
8-اخذ معرفی نامه از سرپرستی امور تحصیلی دانشجویان به مدیریت دانشجویی برای اخذ کارت تغذیه
غیر بورس:
1-ارائه درخواست به امور تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه
2-ارسال درخواست به آموزش دانشکده ها جهت اعلام نظر
3-در صورت موافقت آموزشی دانشکده ها ارسال به مدیریت دانشجویان غیر ایرانی امور دانشجویان
4-در صورت تائید نهایی از طرف وزارت ارائه معرفی نامه جهت ثبت نام نهایی
مدارک لازم جهت ثبت نام
الف بورس :
1- ارائه معرفی نامه از وزارت 2- اصل و تصویر گذرنامه 3-شش قطعه عکس 4*3
ب- غیر بورس:
1- تکمیل فرم پذیرش در سه مقطع کارشناسی ارشد- دکترا 2- سوابق تحصیلی دوره قبل از مقطع جدید 3- اصل و تصویر گذرنامه 4- دو قطعه عکس 4* 3
محل خدمت
زهره عمیدی کارشناس مسئول دانشجویان غیر ایرانی تلفن 29903060