قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی

​​در راستای توسعه فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان، اساتید و علاقمندان به امر پژوهش، قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهیدبهشتی در نظر دارد در حوزه های تخصصی جغرافیای طبیعی و انسانی، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و محیط زیست شهری اقدام به چاپ مقالات علمی-پژوهشی نماید.

مجله توسعه پایدار محیط جغرافیایی برابر جلسه مورخ 1394/10/28 به شماره ثبت 76649 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار دریافت نموده است.

اطلاعات تماس:
عنوان جدید
وب سایت