دانشجویان نام‌آور

برگزيده‌های بيست و پنجمين المپياد علمی دانشجويی كشور سال 1399:
ردیف نام نام‌خانوادگی رتبه رشته المپیاد
1 پریسا هادی‌پناه 6 زمین‌شناسی
2 زهره رحیمی  9 جغرافیا
3 مهدیه معماریان 11 جغرافیا
4 سیده سارا بدیعی 11 زمین‌شناسی
5 فاطمه شیرخانی 11 زمین‌شناسی