راهنماهای آموزشی دانشجویان

مقطع کارشناسی:
شرایط مهمان شدن
شرایط مهمان در دانشگاه
مراحل فراغت از تحصیل
راهنمای دانشجویان ورودی جدید
حذف تک‌درس
حذف ترم
مقطع کارشناسی‌ارشد:
شرایط و مراحل مهمان شدن
مرخصی تحصیلی
مراحل فراغت از تحصیل
شرایط تحصیل
شرایط انصراف
سنوات
راهنمای دانشجویان ورودی جدید
حذف تک‌درس
مقطع دکتری:
مراحل مهمان شدن
مرخصی تحصیلی
مراحل فراغت از تحصیل
شرایط تحصیل
شرایط انصراف
سنوات
راهنمای دانشجویان ورودی جدید
حذف تک‌درس
حذف ترم
ارزیابی جامع
Responsive Image
​​​اطلاعات تماس:
کارشناس آموزشی سرکار خانم کریمی
29905627
earth@sbu.ac.ir