صفحه اصلی
قابل توجه پذیرفته شدگان دکتری ورودی جدید 99
  • 1313 بازدید

قابل توجه پذیرفته شدگان دکتری ورودی جدید 99 :

نحوه انتخاب واحد پذیرفته شدگان ورودی 99 مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم زمین بصورت گروهی، توسط کارشناسان آموزشی در روز چهارشنبه تاریخ  7 آبان انجام می شود.

مراسم معارفه به صورت مجازی در پنجشنبه 8  آبان  و شروع کلاس ها از تاریخ 10 آبان 99 خواهد بود.