صفحه اصلی
انتخاب جناب آقای دکتر علی اکبر متکان به عنوان استاد نمونه کشوری
  • 7708 بازدید

 

انتخاب جناب آقای دکتر علی اکبر متکان استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS دانشکده علوم زمین به عنوان استاد نمونه کشوری

 

آقای دکتر علی اکبر متکان استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS دانشکده علوم زمین در بیست و نهمین آیین نکوداشت اعضای هیئت علمی و دانشجویان نمونه کشوری به عنوان "استاد نمونه کشوری" انتخاب شدند.

هیئت رییسه و کلیه اعضای دانشکده علوم زمین، کسب این موفقیت را را به جناب آقای دکتر متکان تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیقات روزافزون برای ایشان مسئلت دارند.

افزودن نظرات