صفحه اصلی
انتخاب سرکار خانم دکتر حسینی برزی به عنوان مدرس نمونه دانشکده علوم زمین
  • 4264 بازدید

 

سرکار خانم دکتر حسین برزی دانشیار گروه حوضه های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین در جشنواره آموزش( روز معلم و بزرگداشت مقام استاد" که در تاریخ 17 اردیبهشت 1403 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد به عنوان مدرس نمونه دانشکده علوم زمین انتخاب شدند.

 

هیات رئیسه و کلیه اعضای دانشکده علوم زمین ، کسب این موفقیت را به سرکار خانم دکتر حسینی برزی تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون آن همکار محترمه را مسئلت دارند.​​​​​​​​​​​​​​

 

افزودن نظرات