صفحه اصلی
انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده علوم زمین
  • 7490 بازدید

 

دکتر سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی آقای دکتر کاظم نصرتی، استاد جغرافیای دانشکده علوم زمین به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی این دانشکده منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است :

 


 

افزودن نظرات