صفحه اصلی
انتصاب جناب آقای دکتر نیک پیمان به سمت سرپرست مدیریت امور فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه
  • 1656 بازدید

طی حکمی از طرف رییس دانشگاه، آقای دکتر نیک پیمان به سمت سرپرست امور فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری و نوآوری دانشگاه منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است : نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی و به پیشنهاد سرپرست محترم پارک علم و فناوری، به موجب این حکم به سمت سرپرست امور فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری و نوآوری دانشگاه منصوب می شوید.

انتظار می رود در چارچوب سیاست های دانشگاه و تحت نظر سرپرست محترم پارک علم و فناوری در پیشبرد امور پارک، اهتمام ویژه ورزید. توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان، مسئلت می نمایم.

افزودن نظرات