صفحه اصلی
برنامه مصاحبه متاخرین دکتری 1402
  • 5397 بازدید

 

برنامه مصاحبه متاخرین داوطلبان دکتری 1402 برای همه رشته های دانشکده علوم زمین، در روزهای 10 و 11 و 12 تیرماه از ساعت 9 الی 12 صبح می باشد.

افزودن نظرات