صفحه اصلی
تاریخ مصاحبه دکتری استعداد درخشان 1404-1403
  • 201 بازدید

 

مصاحبه دانشجویان دکتری که از طریق استعدادهای درخشان معرفی شده اند، همزمان با زمان های اعلام شده برای مصاحبه سایر دانشجویان برگزار می شود.

افزودن نظرات