صفحه اصلی
تاریخ مصاحبه دکتری استعداد درخشان
  • 6252 بازدید

 مصاحبه دانشجویان دکتری که از طریق استعدادهای درخشان معرفی شده اند، همزمان با زمان های اعلام شده برای مصاحبه سایر دانشجویان برگزار می شود.

افزودن نظرات