صفحه اصلی
تازه های کتاب در اسفند 1402 دانشکده علوم زمین
  • 1985 بازدید

کتابهای جدید به همت و کوشش مسئولین محترم دانشکده علوم زمین به مجموعه اضافه شد و در آینده ی نزدیک تعدادی دیگر نیز به این لیست  اضافه می گردد. تازه ترین لیست کتب درخواستی اساتید و دانشجویان دانشکده علوم زمین به قرار زیر است .

1- زمین شناسی مهندسی زیست محیطی

2- چین چگونه از شوک درمانی گریخت؟

3-توسعه ی روستایی الگویی جدید برای کشورهای در حال توسعه

....

 


​​​​​​​


 

افزودن نظرات