صفحه اصلی
جدول زمان‌بندی آزمون مصاحبه دوره دکتری سال تحصیلی 1404-1403
  • 924 بازدید

 

جدول زمان بندی آزمون دوره دکتری سال تحصیلی 1404-1403 به همراه فرم های مورد نیاز را می توانید از لینک های زیر دانلود نمایید.

 

راهنماها:

راهنمای ثبت‌نام غیرحضوری در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) - مرحله مصاحبه دکتری با آزمون سال 1403

 

فرم‌ها و مدارک مورد نیاز:

فرم شماره یک مصاحبه دکتری 1403

مدارک مورد نیاز دکتری 1403 (برای اطلاع از سایر مدارک به واحد آموزشی مربوطه مراجعه نمایید)

فرم مخصوص معدل (برای دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی‌ارشد)

 

 

زمان و روز مصاحبه گروه جغرافیای طبیعی

نکته : داوطلبان محترم برای طرح سوالات در خصوص ثبت نام به اساتید زیر مراجعه نمایید و مدارک مورد درخواست را در زمان مصاحبه بصورت فیزیکی تحویل دهید.

آب و هواشناسی : دکتر قاسم کیخسروی     09129622091

ژئومورفولوژی : خانم دکتر خالقی        09181381453

 

رشته

تاریخ / ساعت حضور

ژئومورفولوژی

21 خرداد 1403 ----  ساعت 9 الی 12 و 13 الی 16

22 خرداد 1403---- ساعت9 الی 12 و 13 الی 16

------------------------------------

آب و هواشناسی

21 خرداد 1403 ----  ساعت 9 الی 12 و 13 الی 16

22 خرداد 1403---- ساعت9 الی 12 و 13 الی 16

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

زمان و روز مصاحبه گروه جغرافیای انسانی و آمایش

نکته : داوطلبان محترم برای طرح سوالات در خصوص ثبت نام به اساتید زیر مراجعه نمایید و مدارک مورد درخواست را در زمان مصاحبه بصورت فیزیکی تحویل دهید.

جفرافیا و برنامه ریزی شهری : دکتر محسن کلانتری 09122413682

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی :  دکتر علی اکبر عنابستانی  09155719016

جغرافیای سیاسی : دکتر مرتضی قورچی 09125372766

رشته                           

تاریخ / ساعت حضور

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

21 خرداد 1403 ----  ساعت 9 الی 12 و 13 الی 16

22 خرداد 1403---- ساعت9 الی 12 و 13 الی 16

------------------------------------

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

21 خرداد 1403 ----  ساعت 9 الی 12 و 13 الی 16

22 خرداد 1403---- ساعت9 الی 12 و 13 الی 16

------------------------------------

جغرافیای سیاسی

21 خرداد 1403 ----  ساعت 9 الی 12 و 13 الی 16

22 خرداد 1403---- ساعت9 الی 12 و 13 الی 16

------------------------------------------------------------------------------------------

زمان و روز مصاحبه گروه حوضه های رسوبی و نفت

نکته : داوطلبان محترم برای طرح سوالات در خصوص ثبت نام به اساتید زیر مراجعه نمایید و مدارک مورد درخواست را در زمان مصاحبه بصورت فیزیکی تحویل دهید.

تکتونیک : دکتر محسن احتشامی 09352535638

فسیل شناسی و چینه شناسی :  دکتر احسان ده یادگاری  09153163976

رشته

تاریخ / ساعت حضور

تکتونیک

23 خرداد 1403  ----  ساعت 9 الی 12 و 13 الی 16

------------------------------------

فسیل شناسی و چینه شناسی

23 خرداد 1403  ----  ساعت 9 الی 12 و 13 الی 16

   

------------------------------------------------------------------------------------------

 

زمان و روز مصاحبه گروه زمین شناسی معدنی و آب

نکته : داوطلبان محترم برای طرح سوالات در خصوص ثبت نام به اساتید زیر مراجعه نمایید و مدارک مورد درخواست را در زمان مصاحبه بصورت فیزیکی تحویل دهید.

زمین شناسی اقتصادی : دکتر  محمد یزدی 09122472854

آب های زیرزمینی  :  دکتر فرشاد علیجانی 09166818179

پترولوژی : دکتر بهمن رحیم زاده  09127965200

رشته

تاریخ / ساعت حضور

زمین شناسی اقتصادی

20 خرداد 1403 --- ساعت 9 الی 12  و 13 الی 16

------------------------------------

آب های زیرزمینی

23 خرداد 1403 ---- ساعت 9 الی 12 و 13 الی 16

-------------------------------------

پترولوژی

23 خرداد 1403 ---- ساعت 9 الی 12 و 13 الی 16

------------------------------------------------------------------------------------------

افزودن نظرات