صفحه اصلی
دومین مسابقه چالش رشد بلور در مرکز گوهرشناسی دانشکده علوم زمین برگزار شد
  • 2424 بازدید

دومین مسابقه چالش رشد بلور توسط انجمن علمی زمین شاسی، قطب و مرکز گوهرشناسی دانشکده علوم زمین و با حمایت انجمن زمین شناسی کشور و تیم تجاری تحقیقاتی اکو برگزارشد.

ثبت نام شرکت کنندگان از تاریخ 1399/8/20 آغاز و از میان 94 نفر ثبت نام کننده در رده های دانش آموزی، دانشجویی و آزاد بیش از 30 نمونه  بلور در بخش های فردی و گروهی از استان های اصفهان، فارس، تهران، قزوین، آذربایجان به دانشگده علوم زمین ارسال گردید. ارزیابی بلورهای ارسالی در تاریخ 1399/12/20 توسط هیات داوران انجام و برگزیدگان در جلسه غیر حضور معرفی شدند.

افزودن نظرات