صفحه اصلی
کتاب " سرگذشت غرب، مدرنیته و جهانی شدن " به کوشش جناب آقای دکتر صدوق منتشر شد.
  • 318 بازدید

 

کتاب " سرگذشت غرب، مدرنیته و جهانی شدن " به همت جناب آقای دکتر صدوق عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین منتشر شد.

 

این کتاب حاوی سرگذشت غرب، با تاکید بر روند تحولات اجتماعی- اقتصادی اروپای غربی در دوران معاصر است که طی آن، دگرگونی پدیدة "مدرنیته" و برآمدن "پسامدرنیسم" در فرایند "جهانی­شدن" و بازتاب اینهمه در سطح جهان وارسی می­شود.

 افزون بر این، روند شکل­گیری "اتحادیة اروپا" و قابلیتها و همچنین تعارضات امروزین آن، هم در درون اتحادیه و هم در ارتباط با دیگر کشورها مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. 

 


 

افزودن نظرات