صفحه اصلی
کتاب گوهر سنگ های ایران و خاورمیانه منتشر شد
  • 2532 بازدید

کتاب گوهر سنگ های ایران و خاورمیانه و کانی های کلکسیونی ایران توسط دکتر منصور قربانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه و قطب و مرکز گوهرشناسی دانشکده علوم زمین منتشر شد.

هدف از تالیف این کتاب توجه بیشتر به صنعت گوهر سنگ و جواهرات و علم گوهرشناسی در کشور است. در این کتاب پتانسیل گوهرسنگ های ایران و کشورهای همسایه و کانی های کلکسیونی کشور معرفی شده است.

​​​​​