صفحه اصلی
کسب رتبه علمی برای نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی
  • 1666 بازدید

 

نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی با صاحب امتیازی دانشگاه شهید بهشتی بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوبه 9/2/1398 در ارزیابی سال 1400، موفق به کسب رتبه "ب" شده است.

روابط عمومی دانشکده علوم زمین ضمن تبریک به دست اندرکاران نشریه، آرزوی موفقیت های بیشتر برای اساتید گرامی در این مجموعه و دیگر نشریات دانشکده را دارد.

افزودن نظرات